دیر نشده!

دیر نشده!

خانه | Miracles | دیر نشده!

دیر نشده!

     بیا امروز را با مطالعه ی چند آیه از کتاب مقدس شروع کنیم، کتاب دوم پادشاهان- باب 20 -آیه های 9 تا 11:

“اشعیا در پاسخ گفت: این است نشانه ی خداوند برای تو که خداوند وعده اش را به جا خواهد آورد؛ آیا می خواهی سایه ده قدم پیش برود یا ده قدم به عقب باز گردد؟ حزقیا پاسخ داد: پیش رفتنِ سایه سهل است، پس آن را ده قدم به عقب بازگردان. پس اشعیای نبی از خداوند استدعا کرد، و خداوند سایه را که تا پلکان آحاز پیش رفته بود، ده قدم به عقب بازگردانید.”

چه معجزه ی شگفت انگیزی! بازگشت زمان به عقب…

رویای تو چیست؟ هر چه که باشد اجازه نده “زمان” مانعی برای تو باشد. تو برای محقق کردن رویایت نه خیلی جوانی و نه خیلی پیر!! نه زود است نه دیر ! هنوز زمانی کافی برای به وقوع پیوستن معجزه هست؛ زمانی برای داشتن زندگی شگفت انگیزی که خداوند برای تو در نظر دارد!

شاد باش چرا که دیر نشده تا:

  • رویا داشته باشی.
  • امید داشته باشی
  • و چیزی را شروع کنی،
  • یا اینکه حتی از نو شروع کنی!!

بلند شو و قدم اول را بردار.. سنگ اول را بگذار. برای تو دیر نشده! چه کسی می خواد مانع تو بشه؟ چه کسی داره به تو میگه که غیر ممکن هست؟ خداوند، کسی هست که زمان را کنترل می کنه، کسی که سخت ترین شرایط را هم در کنترل داره  و حل می کنه.

او نویسنده ی زندگی تو هست، و تنها کسی  که حق داره به چیزی پایان بده، اوست.

از تو دعوت می کنم که به سرود زیر گوش بدی:

لینک سرود:

دوست عزیز، قوی باش… صاحب زمان و شرایط در کنار تو و مدافع توست!

صاحب زمان و شرایط در کنار تو و مدافع توست!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.