قدم های تو

قدم های تو

خانه | Miracles | قدم های تو

قدم های تو مهمه

تو مثل اون جنینی که در شکم مادرش هست، در دنیا هستی تا برای پیوستن به جاودانگی خداوند کامل بشی.

کوچکترین انتخاب ها و قدمهات در این مسیر با اهمیت خواهد بود.

خدا به تو اعتماد داره و میخواد که در این مسیر تکامل، از تو برای تحقق رویای خودش استفاده کنه و از تو به عنوان ابزاری در دستهاش در دنیا عمل کنه! 

فکر نکن که نمیتونی یا ممکن نیست!

بزرگترین موفقیت ها از یک شخص و یک رویا شروع میشن.

خدا غیر ممکن ها رو با تو ممکن خواهد کرد.

پس شجاع و دلیر باش چون در مسیر تحقق رویای خداوند هستی.

امروز از تو دعوت میکنم تا ویدئویی از عید قیام رو که به وسیله ی یک هنرمند روی شن طراحی شده است رو ببینی.

تماشای ویدیو

 این هنرمند هرگز فکر نمی کرد که خداوند روزی از استعدادش برای برکت دادن به میلیون ها نفر استفاده می کنه. 

بیا با هم دعا کنیم:

“خداوندا، از تو ممنونم که من رو شکل میدی. از تو ممنونم که من رو در تحقق رویای خودت سهیم میکنی، ایمان دارم که کوچکترین قدم های من اهمیت داره. تو رو بر تمامی انتخاب ها و قدم هام در زندگی دعوت میکنم و میخوام که تو هدایتگر مسیر هام باشی. در نام عیسی. آمین.”

خداوند توسط تو غیر ممکن ها رو ممکن خواهد ساخت!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.