دوست عزیز، هدیه ای که خداوند درونت قرار داده را آزاد کن!

1

خانه | Miracles | دوست عزیز، هدیه ای که خداوند درونت قرار داده را آزاد کن!

در این هستی سرآغاز وجود هر چیزی از یک بذره.

حتی فرزندان(تمام انسان ها) ثمره ی بذر عشق هستن.

باید بذری رو کاشت تا بشه ثمرات رو برداشت کرد..

اندازه، رنگ و بافت بذر اصلا اهمیتی نداره، اونچه مهمه محتوا و توانایی درونی اون بذره..

اگر هر بذر، در شرایط مناسبی کاشته بشه، ذات و محتوای حقیقی درونش آشکار میشه و ثمرات فراوانی میده.

به همین ترتیب هم هر اونچه که در ظاهر زندگی توست اهمیتی نداره، بلکه اونچه در عمق وجود تو به واسطه خدا نهاده شده اهمیت داره.. مثل استعدادها، رویاها و ..

اگر میخوای در طول زندگی ثمر بیاری باید اونها رو از اعماق درونت آزاد کنی و بهشون اجازه ی رشد بدی، ازشون مراقبت کنی تا ثمر به بار بیاری و به دنیا هم برکات زیادی رو جاری کنی..

پس درنگ نکن و بدون توجه به شرایط بیرونی، به درونت نگاهی بنداز..

هدیه هایی که خداوند در درون تو قرار داده رو آزاد کن تا حقیقت درونی تو آشکار بشه.

امروز هدیه ای که خداوند درون قلبت قرار داده رو آزاد کن!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.