هماهنگی با خداوند

هماهنگی با خداوند

خانه | Miracles | هماهنگی با خداوند

در هماهنگی با خداوند قدم بردار

«زيرا شخص درستكار حتی اگر هفت بار هم بيفتد، باز بر خواهد خاست، اما بدكاران گرفتار بلا شده، سرنگون خواهند گرديد.»  کتاب امثال باب ۲۴ آیه ۱۶ (از کتاب مقدس)

همونطور که تو از بدو تولد توانایی راه رفتن نداشتی و بعد از مدتی ابتدا چرخیدن و خزیدن، بعد از کمی رشد چهار دست و پا راه رفتن رو شروع کردی…

 و بعد به کمک پدر و مادر ابتدا روی پاها ایستاده، سپس راه رفتن رو یاد گرفتی..

امروز هم خداوند با قلب پدرانه و مادرانه خودش مشتاقه که قدم به قدم راه رفتن رو در زندگی به تو بیاموزه..

 تا جایی که هماهنگ با او گام برداری..!

خداوند در این مسیر، به اشتیاق قلب تو نگاه میکنه و سرعت و ظرفیتت رو هم در نظر میگیره و محترم میشمره..

  • بله خداوند در حال بلند کردن توست..
  • خداوند در حال احیا کردن توست.. 
  • خداوند در حال آماده کردن تو برای کارهای بزرگ خودش در دنیاست..

آیا با او همراه میشی؟

دوست عزیز؛

به زمانبندی بی نقص خداوند قدم بگذار.. 

سرعتش رو بپذیر و با او هماهنگ شو..

 به خدا اعتماد کن و همراه او یک گام به جلو بردار!

در هماهنگی با خداوند راه برو!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.