دوست عزیز، خداوند زندگی جدیدی را به تو پیشنهاد می دهد!

1

خانه | Miracles | دوست عزیز، خداوند زندگی جدیدی را به تو پیشنهاد می دهد!

 “پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است!” 

کتاب دوم قرنتیان باب ۵ شماره ۱۷ (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

چه کسی هست که دوست نداشته باشه فرصت دوباره ای پیدا کنه تا همه چیز رو از اول آغاز کنه؟

توسط عیسی مسیح تو این فرصت رو داری!

او بهای همه چیز رو پرداخته و همه چیز رو از پیش آماده کرده. 

انتخاب کن و با ایمان و اطمینان به زندگی جدید قدم بردار و وارد شو. 

شاید بارها و بارها خواستی که همه چیز و از اول شروع کنی و بسازی، اما نشد..

شاید بارها و بارها خواستی که آدم دیگه ای باشی، اما نتونستی..

 خداوند مشتاقه که در رابطه با تو شفا رو به زندگیت وارد کنه و قلب و افکار تورو تغییر بده!

این فرصت تازه رو بپذیر..

تو دیگه اون شخصی که بودی نخواهی بود… بلکه اون کسی خواهی شد که خداوند میخواد باشی! 

تو فرزند خدا هستی. 

تو در خداوند:

  • شاد هستی، (تو راه حیات را به من خواهی آموخت؛ در حضور تو کمال شادی است، و به دست راست تو لذتها تا ابدالآباد. ;کتاب مزامیر باب 16 آیه ۱۱)
  • کامیاب هستی، (ای عزیز، دعایم این است که از هر جهت کامیاب باشی و در تندرستی به سر بری، همچنان که جانت نیز کامیاب است. سوم یوحنا باب ۱شماره۲)
  • پیروز هستی، اما خدا را  شکر که به واسطه ی خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است. (اول قرنتیان باب ۱۵شماره ۵۷)

عشق خداوند نسبت به تو قدرت این رو داره که قلب تو رو لمس کنه، اشکات رو پاک و زخم هات رو شفا بده.. 

باورش کن تا این قدرت در تو عمل کنه.

تو به دنیا اومدی تا در حضور خداوند زندگی کنی!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.