دوست عزیز، تو آزاد هستی!

1

خانه | Miracles | دوست عزیز، تو آزاد هستی!

 “روح خدا بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، و سال لطف خداوند را اعلام نمایم.”

 انجیل لوقا باب ۴ شماره ۱۸ و ۱۹ (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

نگاه کن و ببین! 

روزی جدید اومده..

پر از امید و وعده های خداوند برای تو..

عیسی مرد تا تو آزاد بشی. 

او به بند کشیده شد و بدنش سوراخ شد تا زنجیرهای تو شکسته و پاره بشه..

 و تو از اسارت دنیا و شیطان رها بشی. 

  • این یک حقیقت و راز ابدیست، اگر از این راز آگاه بشی آزاد خواهی شد.

نترس؛

چراکه خداوند جهان آفرین تو رو با عشق احاطه کرده،

 و به تو بال هایی میده تا بر فراز شرایطت اوج بگیری.

پس آزادانه انتخاب کن! 

و آزادانه زندگی کن!

هیچ چیز به روی زمین هرگز نمی تونه مانع تو بشه یا تو رو به زمین بزنه..

تو در عیسی مسیح، بی نظیر و قدرتمند خواهی بود!

از تو دعوت میکنم تا با این سرود زیبا خدای نجات دهنده رو در این روز ستایش کنی.

لینک سرود: https://youtu.be/RP5b2qHdtEE

تو از طریق قربانی شدن و زنده شدن عیسی، آزاد هستی!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.