صدای تو در آسمان

صدای تو در آسمان

خانه | Miracles | صدای تو در آسمان

صدای تو در آسمان

آسمان دور نیست. بلکه نزدیک و در دسترس است، به فاصله ی یک دعا!

سرور سروران، تو رو می شنوه و حساب اشک های تو رو داره. (مزمور 56 شماره 8 را مطالعه کن).

او درخواست های تو رو می شنوه و پاسخ می ده.

  • در مواجه با تهمت ها، خداوند برای تو می ایستد:

«هنگامی كه بدكاران بر من هجوم آوردند تا مرا نابود كنند، لغزیدند و افتادند.» مزمور 27: 2 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

  • در مواجه با امواج سهمگین دریا که جانت را تهدید می کنند، خدای آسمانها بازوی خویش را دراز می کند و تو را از آب ها بیرون می کشد:

2«خداوند از آسمان دست خود را دراز كرد و مرا از اعماق آبهای بسيار بيرون كشيد.» کتاب دوم سموئیل 22: 17 (از ترجمه تفسیری)

  • در مواجه با ترس هایت، خداوند تو را با سرود های آزادی، در بر می گیرد:

«تو پناهگاه من هستی و مرا از بلا حفظ خواهی كرد. دل مرا با سرودهای پیروزی و رهايی شاد خواهی ساخت!» کتاب مزمور 32: 7 (از ترجمه تفسیری)

تو آرامی، زیرا خداوند صخره و دژ مستحکم توست.

در صلح گام بر میداری، زیرا خداوند قدم های تو رو استوار می سازد.

دوست عزیز، تو نمی ترسی، زیرا خدا با توست.

سرور سروران تو را می شنود!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.