در چه حالت روحی قرار داری؟

در چه حالت روحی قرار داری؟

خانه | Miracles | در چه حالت روحی قرار داری؟

در تلفن همراه تو چندین حالت برای انتخاب وجود دارد: حالت بی صدا، حالت لرزش یا حالت زنگ. ما هم به عنوان یک مسیحی، در زندگی خودمان، به این سه حالت نیاز داریم!

 حالت اول این که باید بدانیم چگونه ساکت باشیم و به خدا گوش کنیم، ما به حالت بی صدا نیاز داریم. باید بپذیریم که سکوت کردن گاهی برای ما بسیار سخت است. اما این چیزی است که خداوند ما را به آن تشویق می کند و در کتاب مقدس، مزامیز، فصل 37، آیه ی 7، می گوید: «در حضور خداوند سكوت نما و با صبر و شكيبايي منتظر عمل او باش. به كسانی كه با نيرنگ و حيله در زندگی موفق می‌شوند، حسادت مورز.»

حالت دوم، حالت لرزش است. به عبارت دیگر این که دائما اجازه دهیم که روح القدس ما را از درون هوشیار کند. چون او برای ما بهترین مشاور است. رومیان، فصل 8، آیه ی 26، در این مورد به ما می گوید: «به اين وسيله، یعنی بوسيله ی ايمان ما، روح خدا ما را در مشکلات زندگی و در دعاهاي مان ياری می‌دهد، زيرا ما حتی نمی‌دانيم چگونه و برای چه بايد دعا كنيم. اما روح خدا با چنان احساس عمیقی از جانب ما دعا می‌كند كه با كلمات، قابل توصيف نيست.»

حالت سوم این که نیاز به حالت زنگ داریم. وقتی با خدا بلند صحبت می کنیم، یعنی در حالت دعا، نیاز به حالت زنگ داریم. در فیلیپیان، فصل 4، آیه 6، می خوانیم: «برای هيچ چيز غصه نخوريد؛ در عوض برای همه چيز دعا كنيد و هر چه لازم داريد به خداوند بگوييد و فراموش نكنيد كه برای جواب دعاها، از او تشكر نماييد.»

ما باید یاد بگیریم که هر کدام از این 3 حالت را در زندگی معنوی خودمان به کار بگیریم.

در واقع، یک حالت دیگر نیز در تلفن های همراه ما وجود دارد. حالت پرواز یا قطع ارتباط. این حالتی است که ما باید در رابطه با خدا به هر قیمتی که شده از آن دوری کنیم. زمانی که در این حالت قرار می گیریم، نمی توانیم هیچ تماس، پیام و هیچ چیز دیگری را دریافت یا ارسال کنیم.

دوست من! از طریق روح القدس که در درون تو زندگی می کند، به خداوند متصل باش!

از تو دعوت می کنم به یک سرود ستایشی گوش دهی:

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.