در مسیح آرام بگیر.

در مسیح آرام بگیر.

خانه | Miracles | در مسیح آرام بگیر.

در مسیح آرام بگیر.

کتاب مقدس، مزمور 42 -آیه 1: “چنانکه آهو سراپا مشتاق نهرهای آب است، همچنان، ای خدا، جان من به شدت مشتاق توست.”

در عصری زندگی می کنیم که همه چیز سرعت بیشتری گرفته است… اخبار، مردم.. و تصمیم هایی که می باید روزانه بگیریم.

وقتی همه چیز سریع پیش برود، تصمیم گیری سخت میشود، و به سختی می توانیم بفهمیم چه راهی باید رفت و چه راه حلی باید انتخاب کرد…

دوست عزیز، لحظه ای باز ایست، نفسی عمیق بکش و بفهم که منبع تمام حکمت و دانش خداست. او همه چیز را می داند و در هیچ موقعیتی گیج نمی شود! خدای تو قدرتمند، عظیم و مهیب است! نفسی عمیق بکش… همه چیز تحت کنترل خداست.

از تو دعوت می کنم که این سرود زیبا را گوش دهی و بر زندگی خودت اعلام کنی:

لینک سرود:

نفسی عمیق بکش… همه چیز تحت کنترل خداوند است!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.