در حضور خداوند آرام بگیر!

در حضور خداوند آرام بگیر!

خانه | Miracles | در حضور خداوند آرام بگیر!

زندگی ما، گاهی مانند وسایل الکترونیکی یا برنامه هایی است که باید دوباره راه اندازی شوند تا بتوانند به درستی کار کنند. گاهی اوقات، فقط باید یک برنامه را ببندی و دوباره باز کنی تا شروع به کار کند. اما شاید در موارد دیگر، باید دستگاه را مجددا به طور “کامل” راه اندازی کنی که این فرآیند طولانی تر و وقت گیرتر است.

گاهی در زندگی‌ مان، ما هم به “راه‌اندازی مجدد” نیاز داریم! در اینجا 5 راه برای انجام این کار وجود دارد:

۱- خوب است که در طول روز به طور منظم، حتی برای یک دقیقه دست از کار بکشی تا فقط به خداوند فکر کنی و آرامش حضور او را احساس کنی.

 ۲- خوب است که یک ساعت را به دعا کردن اختصاص دهی. عیسی در کتاب مقدس، وقتی به سمت 3 شاگردِ خود بازگشت و ديد كه در خواب هستند، گفت: «پطرس نتوانستی حتی يک ساعت با من بيدار بمانی؟» (می توانی به متی، فصل 26، آیه ی 40، مراجعه کنی).

 ۳- خوب است که یک روز در هفته را استراحت کنی. خدا هم بعد از پایان کار خلقت اش، یک روز استراحت کرد! با این که او خدای قادر متعال است، در روز هفتم آرام گرفت.

 ۴- گاهی خوب است که یک هفته را به دعا کردن و روزه گرفتن اختصاص دهی. خداوند خیلی چیزها را در طول این یک هفته، برای تو حل خواهد کرد!

 ۵- گاهی نیز خوب است که یک ماه وقت بگذاری تا روی خداوند را جستجو کنی. ممکن است 30 یا 40 روز طول بکشد. عیسی قبل از شروع خدمت خود، 40 روز را به روزه گرفتن و دعا اختصاص داد. موسی 40 روز و 40 شب را در کوه سینا ماند. بسیاری دیگر از مردان خدا در کتاب مقدس، قبل از تجربه ی پیشرفت‌ها، زمان خاصی را برای جستجوی روی خداوند اختصاص دادند.

 دوست من! در واقع، من زمانی که مشغول “راه اندازی مجدد” زندگی ام بودم، خدا ایده ی “هر روز، یک معجزه” را در قلب و فکر من گذاشت. و حالا این تیم، قلب خیلی از مردم، از جمله قلب تو را لمس می کند.

 فراموش نکن،  تو به یک “راه اندازی مجدد” به طور منظم نیاز داری! من       می خواهم تو را به یک چالش دعوت کنم. از این لحظه، برای بار دیگری که قرار است در حضور خدا آرام بگیری، برنامه ریزی کن!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.