در تو ترسی نیست!

در تو ترسی نیست!

خانه | Miracles | در تو ترسی نیست!

در تو ترسی نیست!

کتاب مقدس، مزمور 34 آیه 4:

“خداوند را به کمک طلبیدم و او مرا اجابت فرمود و مرا از همه ی ترسهایم رها ساخت.”

جمله ی “من از همه ی ترس ها آزاد شده ام و از هیچ چیز نمی ترسم” اعلامی بسیار جالب و شگفت انگیز است.

امروز خداوند این وعده را بر زندگی تو اعلام می کنه: تو از ترس آزاد شدی. ترس دیگر هیچ قدرتی بر تو ندارد!

  • تو نمی ترسی چرا که در شک ها خداوند با قلب تو سخن میگه و تو را قوت می بخشه.
  • تو محکم و استوار هستی چرا که در نگرانی ها خداوند به تو آرامشی میده که ورای درک بشر هست.
  • تو مصمم هستی چرا که در دو راهی ها روح القدس به تو راهنمایی خواهد داد.

دوست عزیز، ترس از تو فرار می کنه، چرا که تو هر روزه خداوند را می خوانی و کلام او را دریافت می کنی و بر جانت می پذیری. در نام عیسی ترس در همین لحظه داره از زندگی تو خارج میشه!

خداوند با قدرتش به تو قوت می بخشه و هیچ ترسی در تو نیست!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.