در تمام این روز خداوند را ستایش کن!

در تمام این روز خداوند را ستایش کن!

خانه | Miracles | در تمام این روز خداوند را ستایش کن!

چقدر زیباست وقتی خداوند را ستایش می کنیم! در حالی که ما این کار را قبل از هر چیزی برای جلال پدر، پسر و روح القدس انجام می دهیم. ولی متوجه شده ام، این کار چقدر برای ما مفید است. در حقیقت ستایش، ما را آزاد کرده، اجازه می دهد در آسمان ها اوج بگیریم!

عیسی حقیقتا در هر لحظه شایسته ی ستایش است و کتاب مقدس ما را تشویق می کند که این کار را انجام دهیم!

دوست من! با تمام وجودت، این آیات از کتاب مزمور را با من اعلام کن!

  • مزمور 149، آیه ی 1: «خداوند را سپاس باد! برای خداوند سرودی تازه بخوانید و در جمع مومنان، او را ستایش کنید!»
  • مزمور 147، آیه ی 1: «خداوند را سپاس باد! چه خوب است که خدای خود را با سرود بپرستیم؛ چه لذت بخش است که او را بستاییم!»
  • مزمور 150، آیه های 1 تا 2: «خداوند را ستایش کنید! خداوند را در خانه ی مقدسش ستایش کنید! توانایی او را در آسمان ها ستایش کنید! او را به سبب کارهای عظیمش ستایش کنید! عظمت بی نظیر او را ستایش کنید!»
  • مزمور 92، آیه های 1 تا 3: «چه نیکوست خداوند را ستودن، و در وصف نام تو، ای متعال، سراییدن؛ بامدادان محبت تو را اعلام کردن، و شامگاهان وفاداری تو را، با نوای بربطِ ده‌تار و نغمۀ چنگ.»

به نظرت آیا خدای ما بی نظیر نیست؟

بیا با خواندن این شهادت زیبا و پربرکت، خداوند را ستایش کنیم: «سلام، امروز نزدیک بود تصادف سختی داشته باشم و اگر عیسی نبود صدماتی جدی می دیدم! حضور خداوند را در آن وضعیت خیلی بد، احساس کردم. عیسی ماشینم را به سمت چپ بزرگراه هدایت کرد، چون یک کامیون بزرگ با سرعت بالایی در حال حرکت بود. انگار حواسش پرت شده بود و با سرعت خیلی زیاد به عقب ماشین من برخورد کرد و به شدت ترمز گرفت و به سمت راست منحرف شد و فقط روی دو چرخ سوار شد و در همان وقت بود که حضور خدا را احساس کردم و ماشینم به پهلو حرکت کرد تا کامیون به من برخورد نکند. احساس کردم که روح القدس مرا آرام کرد و صدایی شنیدم که سرعت نگیرم و ماشین را حرکت ندهم چون او این کار را برای من انجام داده بود! او ماشین من را به سمت چپ حرکت داده بود چون کامیون بزرگ در سمت راست من روی دو چرخش قرار گرفته بود و داشت دور خودش می چرخید. ماشین من از تصادف آسیبی ندید. اگر عیسی نبود آن کامیون به طور جدی به من آسیب می زد و مرا مجروح می کرد و این یک معجزه بود. حقیقتا مداخله ی الهی یک معجزه است!»

دوست خوبم! ازت دعوت می کنم با گوش دادن به این سرود ستایشی شگفت انگیز و زیبا با تمامی وجودت خداوند را ستایش کنی.

بیا خداوند را در هر وقت و زمانی ستایش کنیم!


مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.