در تاریکی به چه چیز نیاز داری؟

در تاریکی به چه چیز نیاز داری؟

خانه | Miracles | در تاریکی به چه چیز نیاز داری؟

وقتی شب شروع می شود، من همان کاری را انجام می دهم که تو انجام می دهی… چراغ را روشن می کنم، زیرا به من کمک می کند که به کارم ادامه دهم. در حقیقت ادامه دادن کارها بدون نور بسیار سخت و پیچیده می شود. هر کاری که باشد!

 درسی که می‌توانیم بگیریم این است:

 همانطور که برای از بین بردن تاریکی شب به نور نیاز داریم، در زندگی‌مان نیز به نورِ کاملِ مسیح نیازمند هستیم تا بتوانیم به وضوح ببینیم!

وقتی وضعیت چنان پیچیده به نظر می رسد که راه حلی نمی بینی، از عیسی بخواه که مسیرت را روشن کند.

 دوست من! این را به یادداشته باش، ما  خدایی  را خدمت می کنیم که راه حل های خلاقانه ای برای مشکلات غیر قابل حل دارد!

او خالق و خلاق و نور حقیقی است! همانطور که در کتاب مقدس، دوم سموئیل، فصل 22، آیه ی 29 آمده است:« ای خداوند، تو نورِ من هستی، او تاریکی مرا به روشنایی تبدیل می کند.»

خدا قلب تو را روشن می کند و در هر موقعیت و مشکلی که باشی بهترین راه حل را به تو نشان می دهد!

دعا می کنم در حالی که به این سرود پرستشی گوش می دهی، خداوند قلب تو را روشن کند. و بهترین راه حل به تو نشان دهد.

 نترس! بگذار عیسی زندگی ات را روشن کند و تو را در هر موقعیتی راهنمایی کند.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.