در ایمان، اعتماد و صبر پایدار باش!

در ایمان، اعتماد و صبر پایدار باش!

خانه | Miracles | در ایمان، اعتماد و صبر پایدار باش!

بیشتر اوقات مایل هستم، از تکنولوژی های  جدید برای اهداف سازمان استفاده کنم و باید بگویم که این، روش خدمت من است و آن را دوست دارم!

با این حال، اغلب، زمانی که یک نرم افزار یا فایل صوتی را دانلود می کنم مثل آماده کردن پیام های صوتی «هر روز، یک معجزه»، مجبور هستم منتظر بمانم. زیرا گاهی اوقات سرعت اینترنت خیلی ضعیف است و باید صبر کنم. حتی اگر فایل، آماده ی دریافت باشد، بلافاصله به دستم نمی رسد.

دوست من! ممکن است این موضوع بتواند وضعیت تو را توصیف کند.

اگرچه خدا قبلاً برکات خود را برای تو فرستاده است، شاید هنوز تأثیر آنها را احساس نکرده باشی. آیا برای پیروزی در یک موضوع خاص، آرامش یا ایمان بیشتر، دعا کرده ای و منتظر جواب مانده ای و به نظر می رسد خدا نشنیده است؟

صبور باش، زیرا جواب آن خواهد آمد! در حال “دانلود شدن” است. فاصله زمانی بین دعا و استجابت، ممکن است کوتاه یا طولانی باشد، اما مطمئن باش که خداوند شنیده است و من تا آنجا پیش خواهم رفت که بگویم… دید، شنید و جواب داد!

در ایمان، اعتماد و آرامی پایدار باش… زیرا خداوند در کتاب مقدس، اشعیا، فصل 30، آیه ی 15، می گوید: «خداوند، خدای قدوس اسرائیل چنین می فرماید: به سوی من بازگشت کنید و با خیالی آسوده به من اعتماد کنید، تا نجات یابید و قدرت کسب کنید. اما شما این کار را نمی کنید.»

دوست عزیز! این دوره را نه با آشفتگی، بلکه با سکوت و آرامش و ایمان در حضور خدا و نه شک، بلکه با اعتماد به نفس طی کن!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.