درهای آسمان را باز کن!

درهای آسمان را باز کن!

خانه | Miracles | درهای آسمان را باز کن!

کتاب مقدس به ما می گوید که موت و حیات در قدرت زبان نهته است و این کاملا درست است. شخصا معتقدم که نوع برخورد ما می تواند مرگ یا حیات را برای خودمان و دیگران رقم بزند.

 پس یک انسان می تواند با یک نگاه زخم بزند و با یک کلمه بکشد و با سکوتش دفن کند. اما برعکس این هم ممکن است. در مورد تو چطور است..؟

برای تویی که متعلق به خداوند، خدای تمام آفرینش، هستی!

برای تو که توسط خون گرانبهای او خریداری شده ای.

همانطور که در کتاب مقدس، اول پطرس باب 1 آیه های 18 تا 19 آمده است: «خدا برای نجات شما بهایی پرداخت، تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید،آزاد سازد؛ بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت، طلا و نقره نبود، بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره ای بی گناه و بی عیب قربانی شد.»

تویی که شاگرد مسیح هستی و او را به عنوان استاد خودت انتخاب کردی. با یک نگاه می توانی شخصی را از افسردگی بیرون بکشی!

با یک کلمه می توانی لبخند را روی صورت همسایه ات بیاوری و با سکوتت می توانی جلوی شرایط سختی را بگیری و به آتش بدگویی و غیبت و شایعه ها دامن نزنی…

خداوند به تو اعتماد دارد و این مسئولیت عالی را به تو سپرده است. تو بر روی این زمین آورده است که مانند عیسی عشق بورزی و دیگران را ببخشی و مانند او عمل کنی، نه با قوت و قدرت خود بلکه با قوت روح القدس.

همانطور که در زکریا باب 4 آیه ی 6 می گوید: « سپس فرشته گفت این است آنچه خداوندِ قادر متعال؛ به زَروبابل می گوید: نه به قدرت، نه به قوت، بلکه به روح من. هر چند ضعیف و ناتوان باشید، ولی به یاری من موفق خواهید شد.»

 بیا با هم این شهادت عالی را بخوانیم: « خیلی زیبا است که خداوند در مورد هر آنچه که در فکرم است، نشانه ای می دهد و هر آنچه که نیاز دارم و در آن تعمق می کنم را به من می بخشد. مثلا همسایه ات را مانند خودت دوست بدار. در سه روز گذشته سه بار این آیه را شنیده ام. یک بار در کلیسا و یک بار در برنامه کتاب مقدس و امروز هم از طریق «هر روز، یک معجزه»، که باعث شد تا تشویق شوم، کارهای قشنگی را برای دیگران انجام دهم و هرگز باز نایستم. خداوند به شما برکت دهد.”

 دوست من! امروز آسمان را بر روی زمین بیاور. حتی  اگر آسان نباشد. عشق را به جای آتش خشم، و بخشش را به جای بحث و جدل، به دیگران هدیه بده. هر جا که قدم بر می داری سفیر صلح پادشاهی خداوند باش!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.