درست خواهد شد!

درست خواهد شد!

خانه | Miracles | درست خواهد شد!

آیا تا به حال دیده ای که وقتی کودکی به زمین می افتد و شروع به گریه می کند، مادرش چگونه واکنش نشان می دهد؟

من عاشق چیزی هستم که یک مادر اغلب هنگام دلداری دادن به فرزندش زمزمه می کند: “کجات درد میکنه مادر؟ کجا؟ اینجا؟ گریه نکن، خوب می شود.”

دوست من! امروز صبح بشنو و هشیار باش که پدرت به تو می‌گوید…”درست خواهد شد.”

● آیا فرزندانت در حال حاضر غیر قابل کنترل هستند؟ “درست خواهد شد.”

● آیا بدهی مالی ای داری که نمی دانی چگونه پرداخت کنی؟ “درست خواهد شد.”

● آیا از آینده خود، فرزندان و عزیزانت می ترسی؟ “درست خواهد شد.”

● آیا در مواجهه با تصمیم دشواری که باید بگیری، مطمئن نیستی که چه کاری انجام دهی؟ “درست خواهد شد.”

همه چیز درست خواهد شد زیرا پدر عالی و خوبت مراقب توست. او با تو و برای توست. او ازت محافظت کرده و تجهیزت می کند، همانطور که  عزیزان همراه “هر روز یک معجزه” این شهادت ها را برای ما ارسال کرده اند.

عزیزی نوشته:

“خدا به من قدرت داد تا افرادی را که به وجودم صدمه زدند ببخشم و امروز ورق به ورق دفتر زندگی را با خدا به جلو می روم. بله، می توانم همه چیز را به وسیله مسیح که مرا تقویت می کند انجام دهم.» 

عزیز دیگری اینطور نوشته:

” هر روز یک معجزه” به من کمک کرد تا بفهمم در نظر خدا ارزش زیادی دارم. مهم نیست که دیگران زخم های گذشته ام را چگونه ببینند، من نزد خدا با ارزشم و او مرا همانطور که هستم دوست دارد. به آینده ایمان دارم و به خدا اجازه می دهم در زندگی من کار کند.»

یکی دیگر از عزیزان نوشته:

” هر روز یک معجزه” را برای اولین بار زمانی دریافت کردم که در نقطه ای بسیار پایین از زندگی ام بودم. می دانستم که کار خدا هنوز با من تمام نشده است، اما آنقدر دلسرد شدم که حتی مطمئن نبودم چگونه به جلو بروم. “هر روز یک معجزه” بخش بزرگی از بهبودی من شد. خداوند از تشویقی که از طریق این نامه‌ها دریافت کرده‌ام استفاده کرده است تا به من یادآوری کند که هر یک از ما چقدر برای او ارزشمند هستیم و عشق او نسبت به ما چقدر پایدار است. اکنون چشم‌انداز و هدفی تازه احساس می‌کنم و با خیال راحت با خدا به سمت هدف های بزرگی که او در پادشاهی خود برایم دارد، پیش می روم!» 

ازت دعوت می کنم که به این آهنگ زیبا گوش دهی و اجازه دهی پدر به قلبت خدمت کند. 

درست خواهد شد، دوست من! همه چیز درست خواهد شد. خدای تو حتی  همین امروز بر همه جهان و بر زندگی تو حکومت می کند. آرامش او را دریافت کن! این دعای امروز من برای توست.

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.