دانه ای که خدا به تو داده را آبیاری کن!

دانه ای که خدا به تو داده را آبیاری کن!

خانه | Miracles | دانه ای که خدا به تو داده را آبیاری کن!

آیا تا به حال در دعا از خدا چیز بزرگی خواسته ای ولی در جواب چیز مهمی دریافت نکرده باشی؟

بیل جان سون در این مورد می گوید: «خدا اغلب به دعاهای ما برای چیزهای بزرگ به شکل دانه پاسخ می دهد. به عبارت دیگر، به جای اینکه درخت بلوطی را که خواسته بودیم به ما بدهد، یک بلوط به ما می دهد. این به ما اجازه می دهد تا همراه با بذر رشد کنیم.»

دوست من! به عبارت دیگر، شروع های کوچک را حقیر نشمار. بسیاری از بزرگترین اختراعات قرن، با یک کار کوچک در اتاق کار آغاز شده اند! به شرکت های معروفی مانند: آمازون، گوگل، اپل یا دیزنی فکر کن… همه اینها از یک اتاق کار کوچک شروع شدند.

من تو را تشویق می کنم که با استقامت ادامه دهی و با صبر و حوصله «بذر کوچکی» که خداوند به تو داده است را آبیاری کنی.

اگر در چیز اندکی که دریافت کرده ای استقامت داشته باشی، شاهد رشد و فراوانی آن خواهی بود. این دوره رشد، باعث استحکام ریشه های تو می شود و زمانی که موفقیت به دست بیاید، تو قدرتِ لازم را خواهی داشت تا بتوانی آن را مدیریت کنی!

همانطور که کتاب مقدس، در یعقوب، فصل 1، آیه 4، می گوید: «پس بگذاريد صبرتان فزونی يابد و نكوشيد از زير بار مشكلات شانه خالی كنيد، زيرا وقتی صبرتان به حد كمال رسيد، افرادی كامل و بالغ خواهيد شد و به هيچ چيز نياز نخواهيد داشت.»

دوست خوبم! این کار آسانی نیست، اما خداوند ما، مردان و زنانِ با ایمان را این گونه می سازد.

آیا امروز در گوشه ای از اتاق کارت احساس می کنی فراموش شده ای؟ نگران نباش، دست نگاه دار و دعا کن، در چیزهای کوچک وفادار بمان، و بعد از آن، سرزمین پهناوری را که خداوند به تو وعده داده، خواهی دید!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.