خون عیسی گران بهاست!

خون عیسی گران بهاست!

خانه | Miracles | خون عیسی گران بهاست!

پسر بچه ای خواهری داشت که نیاز به تزریق خون داشت. دکتر به او توضیح داده بود که خواهرش همان بیماری ای را دارد که قبلا او دو سال پیش داشته و شفا گرفته است. و تنها شانس زنده ماندن او، تزریق خون از کسی بود که قبلا از این بیماری نجات پیدا کرده است.

دکتر از او پرسید: «آیا می خواهی به خواهرت خون اهدا کنی؟»

او شک کرد و در حالی که لب پایینش در حال لرزیدن بود، لبخندی زد و گفت: برای خواهرم حتما! دو کودک خیلی سریع به اتاق بیمارستان منتقل شدند.

پرستار سوزن سرنگ را به بازوی پسر فرو کرد تا از او خون بگیرد. وقتی تمام شد. او با صدای لرزانش سکوت را شکست…و گفت: «دکتر من تا کی زنده می مانم؟»  در آن لحظه بود که دکتر متوجه شد چرا صدای پسرک لرزان شده بود. او فکر کرده بود که خون دادن به معنای از دست دادن جانش است.

دوست من! هر یک ازما در وضعیتی بسیار جدی تراز آن دختر بچه بوده ایم. عیسی خون و جانش را فدا کرد تا ما را نجات دهد. (می توانی در این مورد به کتاب مقدس، اول پطرس، باب 1، آیه ی 19 مراجعه کنی.)

کتاب مقدس به این واژه، «کفاره یا فدیه» می گوید. این کلمه، از کلمه ای یونانی به معنای «چیزی را جایگزین کردن و نشان دهنده ی لطف به کسی» گرفته شده است.

همانطور که در عبرانیان باب 9 آیه ی 22 آمده است: «در واقع می توان گفت که مطابق پیمان اول، تقریبا همه چیز به وسیله ی خون، پاک می گردد و بدون ریختن خون، هیچ گناهی بخشیده نمی شود.»

  خدا به خاطر خون عیسی،  لطف و محبتش را بر ما جاری کرد.

دوست خوبم! آیا می خواهی امروز خدا را به خاطر خون ارزشمند عیسی ستایش کنی؟

از تو دعوت می کنم تا به این سرود ستایشی گوش دهی و خدا را جلال دهی:مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.