خدا می خواهد امروز به تو نزدیک شود!

خدا می خواهد امروز به تو نزدیک شود!

خانه | Miracles | خدا می خواهد امروز به تو نزدیک شود!

مواقعی در زندگی من بوده است که آنقدر از خودم خجالت می‌کشیدم که می‌خواستم فرار کنم، برای فرار از نگاه خدا به درون سوراخی خزیدم.

اما آندره مال-رو، رمان‌ نویس فرانسوی در این مورد گفته است: «کسی از خدا فرار نمی‌کند».

غیر ممکن است، ما نمی توانیم از خدا بگریزیم…او همیشه همه جا هست و او ابدی است.

اما اینکه نتوانیم از خدا فرار کنیم، عالی است!

 کتاب مقدس، در عبرانیان، باب 8، آیه 12، می گوید که خدا دیگر گناهان ما را به خاطر نمی آورد.

بنابراین، اگر او ما را «تصرف کند»، نه برای سرزنش است و نه برای مجازات، بلکه برای این است که ما را در آغوش خود گیرد و خود را به ما نشان دهد. او می خواهد به ما نزدیک شود. (می توانی در این مورد به کتاب مقدس، یعقوب، باب 4، آیه 8، مراجعه کنی.)

 چه خبر خوبی!  امروز، خدا می خواهد دوباره به تو نزدیک شود…  اجازه بده او تو را دوباره مقید کند.

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.