خدا می تواند قلب تو رااز خشم شفا دهد!

خدا می تواند قلب تو رااز خشم شفا دهد!

خانه | Miracles | خدا می تواند قلب تو رااز خشم شفا دهد!

آیا تا به حال جایی از بدنت به طور جدی زخم شده؟ صرف نظر از جزئیات اقدام های ضروری، همه ی ما می دانیم که باید جلوی عفونی شدن زخم گرفته شود.

در زندگی، گاهی در شرایط خشم و عصبانیت قرار می گیریم. خشم ها می توانند مانند تیغ ها تیز و برنده باشند. در این صورت، ممکن است دچار سرخوردگی یا ناراحتی شویم. این خشم می تواند در ما بماند یا حتی بیشتر شود… می دانی که به هر چیزی خوراک بدهی، رشد می کند! پس اگر به این حس رسیدگی نکنی، می تواند عفونی و چرکین شود.

گاهی اوقات خشم حتی می تواند به خشونت تبدیل شود … به همین دلیل مراقبت از زخم ها و رسیدگی به آن ها بسیار مهم است.

کتاب مقدس: (ایوب باب 5، آیه 2) می‌گوید: «غصّه، نادان را می‌کشد و حسادت، شخص ساده لوح را.» ولی من می دانم که تو نادان نیستی.

اما اگر این کلام با قلب تو صحبت می کند، بدان که مسیح امید توست!  او برای تو مرد تا واقعاً از هر اسارتی آزاد باشی … از جمله اسارت خشم.

روح القدس هرلحظه با توست: امروز، او می تواند قلب تو را شفا دهد و خشم موجود در تو را فرا بخواند…

اگر می خواهی، با من دعا کن… «خداوندا، من به تو نیاز دارم. قلبم را از خشم شفا ده؛ افکارم را پاک کن، ممنونم که مراقب جان و روح من هستی، طوفانی که مرا احاطه کرده است بگذار به نام تو بشکند، دریای خشم درون من را و هر موجی را در نام خودت به آرامش فرا بخوان. سپاسگزارم از تو، برای اینکه مرا کاملا شفا دادی! و همه چیز را درون من به صلح آوردی. در نام عیسی مسیح، آمین.»

دوست من ! اگر قربانی خشم دیگران هستی، می توانی برای آنها هم دعا کنی. خدا می تواند معجزه کند!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.