خدا قادر است زندگی تو را دگرگون کند!

خدا قادر است زندگی تو را دگرگون کند!

خانه | Miracles | خدا قادر است زندگی تو را دگرگون کند!

دوست من

خدا قادر است زندگی تو را دگرگون کند!

داستان نیکی کروز، رهبر یک باند خشن در دهه ۵۰ میلادی، نشان‌دهندهٔ قدرت تغییر دهنده خدا است. او از نوجوانی مملو از خشم و نفرت در خیابان‌های نیویورک به یک بشارتگر پرشور تبدیل شد که عشق عیسی را به دیگران منتقل می‌کرد. اگر خدا توانسته است زندگی نیکی کروز را به طور کلی دگرگون کند، پس توانایی تغییر زندگی تو را نیز دارد.

خداوند در انتظار است تا هر آنچه تو را از او دور نگه داشته، بشکند و عشق الهی اش را به دل تو بریزد. هیچ چیز نمی‌تواند او را از تغییر زندگی تو باز دارد. خدا می‌خواهد زندگی‌ات را به شکلی عمیق متحول کند، دوست من

«کسی‌ که با مسیح متّحد است، خلقتی تازه دارد. هرآنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.»

(۲ قرنتیان ۵ آیه ۱۷)

به او اجازه بده تا تو را دگرگون سازد. هر کاری که خدا انجام می‌دهد، خوب و زیباست. دعا می‌کنم خداوند عیسی مسیح زندگی تو را به شکلی شگفت‌انگیز دگرگون کند.

شکر برای وجود تو،

دوست خوبم تو یک معجزه هستی.

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.