خدا به سادگی، “تو” را می خواهد!

خدا به سادگی، "تو" را می خواهد!

خانه | Miracles | خدا به سادگی، “تو” را می خواهد!

اگر برخی از نوشته های قدیمی من را خوانده باشی، ممکن است متوجه شده باشی که به طور طبیعی بیش تر به “نحوه ی عملکرد” توجه داشتم تا “کیفیت رابطه”، اما خدا واقعاً این را در من تغییر داده است، همان طور که بسیاری موارد دیگر را، به روش های مختلف تغییر داده است.

دوست من! تو چطور؟ آیا گاهی در مورد رابطه خود با خدا این گونه فکر می کنی؟ مثلا می گویی:

● امروز به اندازه کافی برای خدا وقت نگذاشته ام!
● باید بیشتر کتاب مقدس می خواندم!
● امروز حتی 10 دقیقه هم دعا نکردم!

زندگی با خدا، فقط انجام یک عمل نیست… بلکه موضوع، رابطه داشتن با اوست. وگرنه خدا از تو چیزی نمی خواهد.

او لزوماً به دنبال دعاهای بیش تر از طرف تو، کارهای خوب بیش تر و مواردی از این قبیل نیست. البته، این موارد ممکن است به تو کمک کند تا به او نزدیک تر شوی و او را بهتر بشناسی. اما بیش تر از “کارهایی که انجام می دهی”، خدا “تمامی وجود تو” را می خواهد.

سی. اس. لوئیس مبشر معروف دنیای مسیحیت این طور می گوید: «خدا چیزی از ما نمی‌ خواهد. او به سادگی، “خود ما” را می خواهد.»

بله دوست من، خدا تو را می خواهد. او بیش از هر چیز نگاه اش به دنبال قلب توست. او می خواهد مستقیم و عمیق با تو در ارتباط باشد.

کتاب مقدس ما را تشویق می‌ کند که خود را کاملاً به خدا بسپاریم: «…خود را کاملا به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او تقدیم کنید؛ زیرا شما از مرگ به زندگی بازگشته اید و باید وسیله ای مفید در دست خداوند باشید تا هدف های نیکوی او را تحقق بخشید.» (به رومیان، فصل 6، آیه ی 13، مراجعه کن)

در “درجه اول”، این چیزی است که در نظر خدا با ارزش است:
«رابطه ای که با او داری مهم است و نه آن چه انجام می دهی». خداوند می خواهد ابتدا با تو رابطه داشته باشد. این اولویت اوست و دعا می کنم برای من و تو هم، هر روز این گونه باشد!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.