خدا برای من و تو به روی زمین آمد!

خدا برای من و تو به روی زمین آمد!

خانه | Miracles | خدا برای من و تو به روی زمین آمد!

خدا برای من و تو به روی زمین آمد!

«زيرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد.» انجیل یوحنا باب 3 شماره 16 (از ترجمه تفسیری  کتاب مقدس)

خداوند برای نجات ما گناهکاران از مرگ ابدی، نقشه ای داشت..

او که نهایت محبت است خودش به روی زمین اومد و انسان شد..

تا مجازات ما رو خودش به دوش بکشه..

پس برای من و تو به روی صلیب رفت و به جای ما مرد…

تا من و تو تا ابد در حضور خدا جاودان بمونیم!

اما او که مرگ برش قدرتی نداشت بعد از سه روز از دنیای مردگان برخاست و امروز در نزد من و توست تا ابدالآباد!

«پس داخل قبر كه مثل يک غار بود شدند و ديدند فرشته‌ای با لباس سفيد در طرف راست قبر نشسته است. زنان لرزیدند. ولی فرشته به ايشان گفت: «نترسيد. مگر به دنبال عیسای ناصری نمی‌گرديد كه روی صليب كشته شد؟ او اينجا نيست. عیسی دوباره زنده شده است! نگاه كنيد، اين هم جايي كه جسدش را گذاشته بودند! اكنون برويد و به شاگردان او و پطرس مژده دهيد كه او پيش از شما به جليل می‌رود تا شما را در آنجا ببيند، درست همانطور كه پيش از مرگ به شما گفته بود.»»  انجیل مرقس باب 16 شماره 5 تا 7 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

این، عظیم ترین معجزه ی ابدیست برای انسان ها…

تا بشنوند، بپذیرند و نجات یابند.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.