خدا برای تو برنامه ای دارد!

خدا برای تو برنامه ای دارد!

خانه | Miracles | خدا برای تو برنامه ای دارد!

پولس رسول، خادم کلیسای اولیه، از پیش، نزد یکی از بهترین معلمان زمان خود به نام “گامالائیل” قوانین شریعت را به تمامی آموخته بود.

در کتاب مقدس، اعمال رسولان، فصل 22، آیه ی 3، می خوانیم: «من نیز مانند شما یهودی هستم و در شهر طرسوسِ قیلیقیه به دنیا آمده ام. در همین اورشلیم، در خدمت “گامالائیل” تحصیل کرده ام، در مکتب او یاد گرفتم، احکام و آداب و رسوم دین یهود را به دقت رعایت کنم و خیلی مشتاق بودم که هر چه می کنم برای احترام خدا کنم، همچنان که شما نیز امروز سعی می کنید انجام دهید.»

اما با وجود این که پولُس توسط یکی از بهترین معلمان زمان خود آموزش دیده بود، حرفه ی چادرسازی را نیز آموخته بود!

در واقع، طبق رسوم و تعلیمات آن زمان، توصیه می شد که هر شخص یک حرفه را بیاموزد. رساله های کتاب مقدس به ما می گویند که پولس بسیار خوشحال بود که می توانست نان خود را بدون تکیه بر شخص دیگری به دست آورد. خدا این کار را به پولس داده بود تا با این شغل بتواند روزی خود را به دست آورد!

دوست من! فکر می کنی چرا این موضوع را با تو در میان گذاشتم؟ اگر دری از یک فرصت شغلی به روی تو بسته شد، ناامید نشو، چرا که خداوند در دیگری را برای تو باز خواهد کرد! اوست که به تو روزی و توانایی می دهد.. با وجود شرایط و موانع، ناامید نشو. چیزی که خداوند برای تو در نظر دارد نتیجه بخش است و به تو این امید را می دهد که به او اعتماد کنی و ایمان داشته باشی… خدا دری را به روی تو باز خواهد کرد!

دعا می کنم شهادت های زیر باعث تشویق و بنای تو شود:

«سلام، تقریباً دو ماه است که پیام های “هر روز، یک معجزه” را دریافت می‌کنم و صادقانه می گویم، این خداوند است که مستقیماً دارد از طریق پیام های شما با من صحبت می کند. پیام ها در زمان مناسب و با متن مناسب می آیند تا چیزی را به من برساند که دقیقا باید بشنوم. یک هفته پیش در یک مصاحبه شغلی شرکت کردم. واقعاً به آن شغل نیاز داشتم. اما خدا از طریق “هر روز، یک معجزه” با قلب من صحبت کرد که زندگی مسیحی، فقط به پیروزی ها و آسودگی ختم نمی شود. وقتی این را خواندم، متوجه شدم که خواست خدا بود که آن شغل را بدست نیاورم. در پایان همان روز یک تماس دریافت کردم که نمی توانم آن شغل را داشته باشم. با وجود این از خداوند تشکر می کنم که مرا از قبل، برای این بازخورد ناگوار آماده کرده بود. و این قدرت پذیرش، توسط پیام های شما در من شکل گرفت. خداوند به شما برکت دهد.»

عزیز دیگری نوشته است: «من یک مسیحیِ پر از شک و دودلی بودم که اکنون به یک مسیحی وفادار تبدیل شدم تا خداوند را دنبال کنم. سه سالی است که در یک شرکت تبلیغاتی کار می کنم. اما همیشه پر از خشم و نارضایتی بودم، چون این شغل رویای من نبود. از زمانی که پیام های “هر روز، یک معجزه” را دریافت می کنم خداوند با قلب من صحبت می کند و به من یاد می دهد که با ایمان بخواهم و باور کنم که آن را دریافت خواهم کرد. او مرا آگاه کرد تا استعداد ها و علایقم را بهتر درک کنم و رویاهایم را دنبال کنم و در عین حال خواستِ او، بر تصمیمِ شغلیِ من حاکم باشد. متوجه شدم که باید در مسیح عمیق شد و ریشه گرفت تا بتوان صدای خدا را شنید و در نهایت به شباهت او درآمد. او می تواند کارهای عظیمی در زندگی ما انجام دهد. حتی بزرگتر از تصور ما.»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.