خدا با توست!

خدا با توست!

خانه | Miracles | خدا با توست!

زمانیکه یک کودک به دنیا می آید، اولین چیزی که دریافت می کند، اسم کوچک است. اسمی که معنا دارد و هویت کودک را نشان می دهد. به عنوان مثال، آیا می دانستی که اسم جبرائیل به  زبان عبری به معنای ” خدا قوت من است” است؟

 خدا می خواست که ما بدانیم که او حقیقتا با ما است. چنان که با انتخاب اسم عمانوئیل بر عیسی که به معنای” خدا با ماست”، آن را هویت او قرار داد.

در کتاب مقدس، انجیل متی باب 1، آیه ی 23 اینطور می گوید: « بنگرید! دختری، باکره آبستن خواهد شد و پسری خواهد آورد، و او را عمانوئیل خواهند نامید.»

دوست من! این برای تو چه پیامی دارد، وقتی که می دانی خدا پدری است، که می خواهد تو هر لحظه  که به عیسی”عمانوئیل” فکر می کنی، به یاد بیاوری که او با توست؟

بله، خدا اکنون و برای همیشه با تو و من است.. ممنونم عیسی که با ما هستی.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.