خدای تو زنده هست!

خدای تو زنده هست!

خانه | Miracles | خدای تو زنده هست!

خدای تو زنده هست!

گروهی از مردم فکر می کنند خدا مرده است و یا خدا وجود ندارد. در صورتیکه گروه دیگری عقیده دارند که کسی که جهان را آفرید، یگانه پسرش را به زمین فرستاد تا جان خود را فدا کند، او پس ار مرگ از جهان مردگان برخواست و اکنون زنده است!

دوست عزیز، خدای تو زنده هست تا تو را:

  • آزادی بخشد (مزمور 144 آیه 2: “اوست محبت من و دژ من، قلعه ی بلند من و رهاننده ی من، سپر من و کسی که در او پناه می جویم، آن که مردمان را مطیع من می گرداند!”)
  • شفا دهد (ارمیا 17 آیه 14: “ای خداوند، شفایم ده که شفا خواهم یافت؛ نجاتم ده که نجات خواهم یافت. زیرا تویی ستایش من.”)
  • قوت عطا کند (مزمور 118 آیه 14: “خداوند قوت و سرود من است؛ او نجات من گردیده است.”)
  • نگهداری کند (مزمور 3 آیه 5: “من آرمیده به خواب رفتم، و باز بیدار شدم، زیرا خداوند نگاهم می دارد.”)
  • شادی ببخشد (انجیل یوحنا 15 آیه 11: “این سخنان را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد.”)
  • روح نیرومندی ببخشد (دوم تیموتائوس 1 آیه 7: “زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوت و محبت و انضباط است.”)
  • از گذشته و اشتباهاتت رهایی بخشد (دوم قرنتیان 5 آیه 17: “پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است.”)

شاد باش! چرا که خداوند می خواد قدرت حیات بخش و رستاخیز خودش را در تو جاری کنه. او می خواد از طویق روح خود به تو انگیزه و هدف عطا کنه، به تو اطمینان ببخشه و کمک کنه تا هر روزه در اعتماد به او قدم برداری. آمین.. نجات دهنده ی تو به راستی زنده هست!

همراه من دعا کن: “خداوندا! تو زنده هستی! هر چه را که برای من در نظر داری، انجام بده. من تسلیم تو هستم. روح حیات و رستاخیز خود را در من جاری کن! در نام عیسی دعا کردم، آمین.”

خدای تو زنده هست!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.