خداوند پناهگاه توست!

خداوند پناهگاه توست!

خانه | Miracles | خداوند پناهگاه توست!

مهم نیست در حال حاضر در چه سختی و مشکلاتی باشی! خداوند بهترین یاور و هم پیمان توست.

کتاب مقدس در مزمور 144، آیه ی 2، به ما این تضمین را می دهد: «او همیشه نسبت به من رحیم و مهربان بوده است. او سپر و قلعه ی پناهگاه من است و مرا نجات می بخشد. بر او توکل دارم…»

هنگامی که خداوند به ما رویایی می بخشد. ممکن است در مسیر تحقق آن رویا، جنگ ها و تاخیرها باعث دلسردی و خستگی ما شوند.

آیا تا به حال شده است که به خدا گفته باشی: دیگر نمی توانم و خسته شده ام؟

دوست خوبم! اگر امروز در همچین شرایطی هستی، می خواهم به تو بگویم که تنها نیستی.

خداوند سپر تو است. سپری که می توانی به دور از هر نبرد، پشت آن استراحت کنی و بارهایت را در بر دوش او بگذاری و با شجاعت و قوت از این شرایط بیرون بیایی.

خداوند پناهگاه تو است. می توانی همانطور که هستی به حضورش بیایی و با او درد دل و صحبت کنی تا تو را تسکین دهد و زخم هایت را به او نشان دهی تا شفایشان دهد.

خداوند رهاننده ی تو است. او دشمنان تو را و هر مانعی که اجازه ندهد تو یک زندگی در کمال را تجربه کنی از سر راهت بر می دارد و به تو پیروزی می بخشد.

ایمان داشته باش که امروز خداوند تو را از این شرایط سخت عبور می دهد و تو را رها و پیروز می سازد. پس چشمانت را به عیسی بدوز و منتظر پیروزی ای که در راه است، باش.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.