خداوند موانع را به برکت تبدیل می کند!

خداوند موانع را به برکت تبدیل می کند!

خانه | Miracles | خداوند موانع را به برکت تبدیل می کند!

خدا واقعاً شگفت‌انگیز است و با وجود این که قول می‌ دهد همیشه ما را رهایی می بخشد، گاهی سخت است که از قبل بدانیم او چگونه این کار را می‌ کند…!

بنی اسرائیل این را در هنگام فرار از مصر و بردگی تجربه کردند. خدا وعده داده بود که آن ها را به کشوری سرشار از آزادی هدایت کند، اما آنجا بود که سدی، درست جلوی چشمان شان بلند شد و آن یک مانع کوچک نبود، بلکه خودِ دریا بود… یک مانع غیر قابل عبور برای انسان.

بنی‌اسرائیل در وضعیتی قرار گرفتند که از طرفی دریا راه آن ها را مسدود کرده بود و از طرف دیگر، مصریان آماده ی به اسارت گرفتن آن ها بودند. (می توانی این ماجرا را در کتاب مقدس، خروج، فصل 14، آیه های 9 تا 16 مطالعه کنی).

اما خدا از طریق بازوی موسی مداخله کرد و دریا به دو نیم تقسیم شد و به قوم خدا اجازه ی عبور داد. سپس دریا دوباره بسته شد و لشکر فرعون را که به اندازه کافی زیاد بودند و قوم خدا را دنبال می کردند در دریایی که خودِ او گشوده بود فرو برد…! بنابراین مانع برای بنی اسرائیل برکت شد. دریایی که راه را بسته بود وسیله ای شد که خداوند آن ها را از طریق غرق شدن لشکر فرعون نجات داد!

دوست من! از مانع یا موانع زندگی خود نترس… خدا نه تنها قادر است به تو کمک کند تا بر آنها غلبه کنی، بلکه این موانع حتی می توانند بعد از آن به برکت تبدیل شوند! آیا خدا شگفت انگیز نیست؟

بدون شک، در مواجهه با همه موانع، من و تو می توانیم به او اعتماد کنیم. خداوند روز تو را برکت دهد و موانع تو را وسیله برکت خود قرار دهد!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.