خداوند مشتاق رابطه با توست!

خداوند مشتاق رابطه با توست!

خانه | Miracles | خداوند مشتاق رابطه با توست!

آیا می دانی که خداوند کلمه است؟

درکتاب مقدس، انجیل یوحنا باب 1 آیه 1 اینطور آمده است: «در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.»

پس اگر خدا کلمه است، کاملا منطقی است که می خواهد صحبت کند!

در باغ عدن، قبل از سقوط انسان، خدا هر روز با آدم و حوا قدم می زد و صحبت می کرد. او امروز هم مایل است با هر یک از فرزندانش و همینطور با تو دوست من، چنین رابطه ای داشته باشد.

خدا می خواهد هر لحظه از روز را با تو به گفت گو بنشیند. البته او عاشق گوش دادن به توست، اما همچنین دوست دارد با تو صحبت کند، به تو بگوید که در قلب او چه می گذرد و در مورد محبتش به تو و اطرافیانت حرف بزند.

 آیا می خواهی صدای خدا را بشنوی و با او ارتباط داشته باشی؟ پس، حقیقتا درِ قلبت را باز کن و گوش های روحانی ات را نسبت به صدای او حساس کن. افکارت را روی عیسی متمرکز کن و گوش کن تا بشنوی چه می گوید.

دوست من! خداوند تو را دوست دارد و عاشق  این است که با تو ارتباط برقرار کند.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.