خداوند طرف توست!

خداوند طرف توست!

خانه | Miracles | خداوند طرف توست!

خداوند طرف توست!

«پس در مقابل تمام اين چيزهای عالی، چه بگوييم؟ اگر خدا با ماست، چه كسی می‌تواند بر ضد ما باشد؟» کتاب رومیان باب 8 شماره 31 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

دوست عزیز، آیا باور داری که خدا با توست؟

کلام خدا به تو میگه:

 1. عیسی برای تو جان داد.

«اما ببينيد خدا چقدر ما را دوست داشت كه با وجود اينكه گناهكار بوديم، مسيح را فرستاد تا در راه ما فدا شود.» کتاب رومیان 5: 8 (از ترجمه تفسیری)

 • تو فرزند خدا هستی.

«… اما او به تمام كسانی كه به او ايمان آوردند، اين حق را داد كه فرزندان خدا گردند؛ بلی، فقط کافی بود به او ايمان آورند تا نجات یابند.» انجیل یوحنا 1 :12 (از ترجمه تفسیری)

 • تو دوباره در روح به دنیا اومدی.

«كسی كه از آنِ مسيح می‌گردد، تبديل به شخص جدیدی می‌شود. او ديگر آن انسان قبلی نيست؛ او زندگی كاملاً تازه‌ای را آغاز كرده است.» کتاب دوم قرنتیان 5: 17 (از ترجمه تفسیری)

 • تو با خدا آشتی داده شدی.

«تمام اين نيكويی‌ها از سوی خدایی است كه به خاطر فداکاری عيسی مسيح، ما را با خود آشتی داده است، و اين مسئوليت را به ما سپرده تا پيغام اين آشتی را به ديگران نيز برسانيم و ايشان را به سوی لطف الهی رهنمون شويم.» کتاب دوم قرنتیان 5: 18 (از ترجمه تفسیری)

 • اسم تو در دفتر حیات نوشته شده هست.

« از تو نیز ای همکار وفادار، تقاضا دارم که این دو بانو را یاری کنی، زیرا همراه با اَکْلیمِنتُس و دیگر همکارانم که نامشان در دفتر حیات نوشته شده است، دوشادوش من برای کار انجیل مجاهده کرده‌اند. »

کتاب فیلیپیان 4: 3 (از ترجمه هزاره نو)

 • تو شفیعی نزد پدر داری.

«فرزندان عزيزم، اينها را به شما می‌نويسم تا گناه نكنيد. اما اگر گناهی از شما سر زند، كسی هست كه برای ما نزد خدای پدر وساطت كند و بخشايش ما را از او درخواست نمايد. اين شخص عيسی مسيح است كه مظهر راستی و عدالت است.» کتاب اول یوحنا 2: 1 (از ترجمه تفسیری)

 • تو بخشیده شده هستی.

«همان فرزندی كه ما را به قیمت خون خود آزاد كرد و گناهانمان را بخشيد.» کتاب کولوسیان 1: 14 (از ترجمه تفسیری)

 • تو از راه ایمان، پاک و بی گناه هستی.

«پس چون بوسيلهٔ ايمان به عيسی مسيح در نظر خدا پاک و بی‌گناه محسوب شده‌ايم، از رابطهٔ مسالمت‌آميزی با خدا بهره‌مند هستيم. اين رابطه زمانی ايجاد شد كه خداوند ما عيسی مسيح جانش را روی صليب در راه ما فدا كرد.» کتاب رومیان 5: 1 (از ترجمه تفسیری)

 • تو دوست خدا هستی.

«ديگر شما را ”بنده“ نمی‌خوانم، چون معمولاً بنده مورد اعتماد اربابش نيست. من شما را ”دوستان خود“ می‌خوانم، به اين دليل كه به شما اعتماد کرده، هرچه پدرم به من گفته است، همه را به شما گفته‌ام.» انجیل یوحنا 15: 15 (از ترجمه تفسیری)

 1. 10)   تو عضوی از بدن مسیح هستی.

«مقصودم از اين سخنان اينست كه شما همگی با هم بدن مسيح هستيد، اما هر يک به تنهايی عضوی مستقل و ضروری در اين بدن می‌باشيد.» کتاب اول قرنتیان 12: 27 (از ترجمه تفسیری)

 1. 11)   تو به حضور خدا دسترسی داری.

«حال، همهٔ ما، چه يهودی و چه غیر یهودی، به ياری روح خدا و در اثر آن فداکاری كه مسيح برای ما انجام داده، می‌توانيم به حضور پدر آسمانی‌مان خدا راه يابيم.» کتاب افسسیان 2: 18 (از ترجمه تفسیری)

 1. برای تو همه ی چیزها  با هم برای خیریت در کار هست.

«و ما می‌دانيم كه خدا همه چيزها را برای خيريت كسانی به کار می‌برد كه او را دوست دارند و فرا خوانده شده‌اند تا خواست او را انجام دهند.» کتاب رومیان 8: 28 (از ترجمه تفسیری)

 1. به هنگام نیاز یاری داده خواهی شد.

«پس بياييد به حضور تخت پر فيض خدا برويم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود، ما را به هنگام نياز ياری فرمايد.» کتاب عبرانیان 4: 16 (از ترجمه تفسیری)

 1. 14)   تو تحت محافظت خدا هستی.

«می‌دانيم هر كه فرزند خدا شده است، خود را به گناه آلوده نمی‌كند، زيرا مسيح كه فرزند خداست، او را حفظ می‌كند تا دست شيطان به او نرسد.» کتاب اول یوحنا 5: 18 (از ترجمه تفسیری)

 1. 15)   تو نمک زمین و نور جهان هستی.
 2. 16)  ««شما نمک جهان هستید و به آن طعم می‌بخشيد. اما اگر شما نيز طعم خود را از دست دهيد، وضع جهان چه خواهد شد؟ در اين صورت، شما را همچون نمکی بی‌مصرف دور انداخته، پايمال خواهند ساخت.» انجیل متی 5: 13 (از ترجمه تفسیری)
 1. 17)   تو برگزیده شدی تا ثمر بیاری.

««شما مرا برنگزيديد، من شما را برگزيدم و شما را فرستادم كه برويد و دائم ميوه‌های خوب بياوريد تا هر چه می‌خواهيد، با بردن نام من، از پدرم خدا بگيريد.» انجیل یوحنا 15: 16 (از ترجمه تفسیری)

 1. 18)   وجود تو خانه ی خداست.

«آيا هنوز پی نبرده‌ايد كه همهٔ شما با هم، خانهٔ خدا هستيد و روح خدا در ميان شما، يعنی در اين خانه ساكن است.» کتاب اول قرنتیان 3: 16 (از ترجمه تفسیری)

 1. 19)   تو همکار خداوند هستی.

«از این رو، به عنوان همكاران خدا، از شما خواهش می‌كنيم كه از محبت و رحمت او، نهايت استفاده را بنماييد.» کتاب دوم قرنتیان 6: 1 (از ترجمه تفسیری)

 • 20)   تو در مسیح که تو را نیرو میبخشد، قدرت انجام هر چیز رو داری.

«هرچه خدا از من بخواهد، با کمک مسيح می‌توانم انجام دهم، زيرا مسيح قدرت انجام آن را به من می‌بخشد.» کتاب فیلیپیان 4: 13 (از ترجمه تفسیری)

 • 21)   تو توانا هستی زیرا کلام خدا در تو ساکن هست و تو بر شیطان غلبه یافته هستی.

«پس اين را می‌خواهم بگويم به شما پدرانی كه خدای ازلی را می‌شناسيد، و به شما جوانانی كه كلام خدا را در دل خود حفظ می‌كنيد و قوی هستيد و بر شيطان پيروز شده‌ايد؛» کتاب اول یوحنا 2: 14 (از ترجمه تفسیری)

بله، خدا با توست.

خدا با تو و همراه تو هست!

مطالعه مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.