خداوند صخره ی توست!

خداوند صخره ی توست!

خانه | Miracles | خداوند صخره ی توست!

خداوند صخره ی توست!

«در روزهای سخت زندگی، او مرا در خانهٔ خود پناه خواهد داد، مرا حفظ خواهد كرد و بر صخره‌ای بلند و مطمئن استوار خواهد ساخت.» کتاب مزامیر باب 27 شماره 5 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

 دوست عزیز؛

گاهی تو خیلی از روزای زندگیمون هیچ چیز به خوبی پیش نمیره و ناامیدی برای ما میاره..

اما پیام کتاب مقدس به ما اینه:

  • امید تو از جانب خداست.

 «پس اينک خداوندا، مرا ترک مكن، چون اميد من تنها تویی!» ارمیا باب 17 آیه 17 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

  • خداوند به تو امنیت میده. او پشت توئه و از تو حمایت میکنه. او در سختی ها دادرس توعه!

             «خدا پناهگاه و قوت ماست! او مددکاری است كه در سختي ها فوراً به کمک ما می‌شتابد.»

مزمور 46: 1 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

  • او تو رو در پناهگاه امنش نگه میداره و از روح و جان تو محافظت می کنه!

«خداوند، تو را از هر بدی دور نگاه می‌دارد و جانت را حفظ می‌كند.»

 مزمور 121: 7 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

  • نجات دهنده ی تو خداست.   

«خدايم صخرهٔ محكمي است كه به آن پناه می‌برم. او همچون سپر از من محافظت می‌كند، به من پناه می‌دهد و با قدرتش مرا می‌رهاند. نجات دهندهٔ من، مرا از ظلم می‌رهاند.» دوم سموئیل 22: 3 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

آیا متوجه روند این آیه شدی؟

  1. امید از جانب خدا
  2. پنهان بودن در پناهگاه امن خدا
  3. رهایی توسط او که صخره نجات ماست

دوست عزیز؛ در خداوند مطمئن باش.

خداوند پناه و قوت توست و یاوری که در تنگیها فورا یافت می شود!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.