خداوند تو را پارسا می شمارد!

1

خانه | Miracles | خداوند تو را پارسا می شمارد!

” کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا می شمارد!”  رساله رومیان باب 8 شماره 33 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

بسیار از تماشای طلوع خورشید لذت می برم…

 آسمان ردای شب را کنار گذاشته…

 نور را برتن می کند… نور، تاریکی را می بلعد.

امروز آفتاب عدالت در حال طلوع در زندگی توست، دوست من. 

عیسی داره تو رو آزاد می کنه از:

  • از شرم های گذشته ات!
  • از لعنت ها و کلام مرگی که بر تو گفته شده و به زندگیت وارد شده!
  • از کلام محکومیت هایی که افکار تو رو تسخیر کرده!

دوست عزیز، عیسی تو رو آزاد می کنه!

 صدای عیسی، از صدای کسی که روح تو رو محکوم و سرکوب می کنه، قوی تره!

این یعنی:

  • شرم از تو رفت.
  • گذشته ی تو دیگه اقتداری بر تو نداره.
  • تو شسته شده، به سفیدی برف و تقدیس شده هستی.
  • خداوند کسی هست که عدالت رو به اجرا می آره.

اجازه نده که با محکومیت ها، شایعه و دروغ ها پایین کشیده بشی…

هم اکنون عدالت خداوند بر زندگی تو طلوع کرده! 

آن را دریافت کن و سرت را بالا بگیر.

خورشید عدالت بر زندگی تو تابید!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.