خداوند به تو می گوید: دوستت دارم.

خداوند به تو می گوید: دوستت دارم.

خانه | Miracles | خداوند به تو می گوید: دوستت دارم.

امروز، از تو دعوت می کنم که این کلمات دلگرم کننده را از قلب پدر، بر وجودت بنشانی:

” فرزند م، شاید تو امروز این پیام را باز کردی و به دنبال نشانه ای از طرف من، برای تسلیم نشدن و ادامه دادن راه بودی.

شاید هرگز تجربه نکرده باشی که حقیقت چیست.

بگذار به تو نشان دهم که محبت من قوی تر از نگرانی توست،

بزرگ تر از سختی های تو،

و عمیق تر از زخم های تو.

محبت من همه چیز را می پوشاند.

و وقتی همه چیز آن طور که فکر می کردی اتفاق نمی افتد،

من تغییر نمی کنم.

من بسیار، بیش تر از آن چه انتظار داری برای تو ذخیره کرده ام.

برنامه های من آن قدر عالی است که شاید درک نکنی،

حتی اگر در مورد آنها به تو بگویم.

فرزندم، امروز به من نزدیک شو!

بگذار تو را بازگردانم… چون هیچ کس بهتر از من نمی تواند این کار را انجام دهد.

دوستت دارم،

عیسی.”

دوست من! این دعای من برای توست که از نامه ی پولس رسول به افسسیان استخراج شده است: «دعا می کنم که مسیح از راه ایمان تان، کاملا در دل شما جای گیرد. ازخدا می خواهم آن قدر در محبت مسیح ریشه بدوانید،  تا همراه با سایر فرزندان خدا، عرض و طول و عمق و بلندی محبت مسیح را درک نمایید، و طعم آن را در زندگی تان بچشید. گرچه محبت مسیح آن قدر وسیع است که فکر انسان قادر به درک کامل و واقعی آن نمی باشد، اما آرزو دارم که شما به آن پی ببرید و تا آنجا پیش روید که از وجود خدا لبریز شوید.» (به کتاب مقدس، افسسیان، فصل 3، آیه ی 17 تا 19، مراجعه کن)

امروز، از تو دعوت می کنم به این شهادت عالی توجه کنی: «خوب، من این طور  شروع می کنم که همه چیز را در مورد خدا دوست دارم. من این را می توانم به عنوان مردی به شما بگویم که مواد مخدر فروخته و تقریباً جان یک فرد را گرفته است. اما خدا عقل ام را بازگرداند و به من نشان داد محبت چیست. شب های زیادی در زندان فکر می کردم می توانم خودم را درست کنم. من اشتباه کرده بودم، ضعیف و متلاشی بودم. و این یک اتفاق خوب نبود… ولی خدا در یک لحظه  به من تلنگر زد. وقتی دنبال اش می گشتم، او افراد خاصی را وارد زندگی من کرد. او خانواده ام را به من بازگرداند. او مرا در کنار افرادی قرار داده است که مرا دوست دارند. خداوند هوشیاری مرا دلیلی برای هر صبح  بیدار شدنم قرار داده است. خدا نفرت را از قلب من بیرون آورد و جای آن را با محبت پر کرد. شهادت من شهادت خداست زیرا او در من است. امیدوارم به خداوند پناه ببری و او را رها نکنی.»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.