خداوند به تو امید می بخشد!

خداوند به تو امید می بخشد!

خانه | Miracles | خداوند به تو امید می بخشد!

آیا در زندگی ات احساس اسارت می کنی؟ آیا حس می کنی مانعی بزرگ، جلوی روی توست؟

خبرهای خوبی برایت دارم، زیرا خداوند می خواهد به تو آینده و نگاهی جدید ببخشد!

همانطور که در کتاب مقدس؛ ارمیا باب 29، آیه ی 11 آمده است: «خواست و اراده ی من سعادتمندی شماست و نه بدبختی تان، و کسی به جز من از آن آگاه نیست. من می خواهم به شما امید و آینده ی خوبی ببخشم.»

دوست من! مثل همه ی مردم در شهر های بزرگ، شاید تو هم الان در خانه ای رو به یک حیاط و یا دیوارهای خانه ی روبه رو، نشسته ای و اگر چشم هایت را ببندی می توانی افقی گسترده را در رویا ببینی اما این آن چیزی نیست که چشم های جسمانی تو می توانند ببینند.

گاهی مشابه این چیز را در زندگی هایمان نیز داریم. فکر می کنیم که دیواری مانع از تابیدن نور خورشید به سمت ما شده است و به نظر همیشگی می آید.

اما خدا، پدر نیکوی تو می خواهد آینده ای جدید به تو بدهد. آینده ای روشن و نگاهی نو در مقابل چشمانت. آیا به این ایمان داری؟

بیا با هم دعا کنیم، ” خداوندا، امروز آینده ام را مبهم می بینم. احساس می کنم در موقعیتی هستم که به بن بست رسیده ام. امروز کمکت را با ایمان می پذیرم و دریافت می کنم. می طلبم که دید من را وسیع گردانی و نگاهی نو به چشمانم بدهی. به تو اعتماد دارم و امیدوار هستم. در نام عیسی دعا کردم، آمین!”

ازت دعوت می کنم به این سرود زیبا گوش دهی، که می گوید: کلام تو ای خداوند، برای پاهایم چراغ است و بهر راه هایم امید و نور!

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.