خداوند به تو آرامی می بخشد!

خداوند به تو آرامی می بخشد!

خانه | Miracles | خداوند به تو آرامی می بخشد!

در کتاب مقدس؛ مزمور 23، آیه ی 2، آمده است: «در مرتع های سبز مرا می خواباند، به سوی آب های آرام هدایتم می کند.»

آیا می دانستی خداوند هم  استراحت کرد؟ پس از شش روز تمام کار کردن بر روی آفرینش جهان، در روز هفتم استراحت کرد. سپس در ده فرمانی که به موسی داد یک روز را به نام روز سبّت تعیین کرد تا قوم در آن روز استراحت کنند.

این استراحت  هفتگی در واقع بازتابی از آرامی بی نقص و ابدی است که عیسی با آمدنش بر روی زمین به همراه آورد. این استراحت ثمره ی کارهای ما نیست بلکه تنها در مسیح عیسی  یافت می شود.

همچنین عیسی در انجیل متّی؛ باب 11، آیه ی 28، فرمود: «ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد.»

 بیا با هم این شهادت زیبا را بخوانیم: پیغام های شما خیلی به من انگیزه می دهد. طبق معمول در زمان استراحت کاری ام ایمیل های شما را می خوانم و شهادت می  دهم که خداوند از طریق آنها به من امید و دلگرمی داد. در طول چند ماه گذشته، من و خانواده ام در یک جنگ و چالش سختی بودیم که پیغام های شما  این موضوع را به من یادآوری کرد که جنگ از آن خداوند است و باید به او اعتماد کنم، در آغوش او پناه  بگیرم و استراحت کنم. ممنونم برای امیدواری که به من دادید تا احساس تنهایی نکنم. از شما و تمام عزیزانی که شرایط مرا درک می کنند، می خواهم برایم دعا کنید. خدا را شکر می کنم برای پیغام های پر از حکمت شما.

دوست عزیز! آیا احساس نگرانی، خستگی و بی انگیزگی داری؟ همین الان نزد عیسی بیا. او شبان توست و افکارت را آرام کرده و به روح و جسم و جانت آسایش می بخشد.

  • اجازه بده عیسی تو را  هدایت و رهبری کند. ( او مهربان و پر از رحم و شفقت است)
  • بگذار تا  تو را تعلیم دهد. (او معلمی کامل است)

و زندگی تو در آرامش الهی تضمین  شده است. (لطفا به انجیل متّی؛ باب 11، آیه ی 29، مراجعه کن.)

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.