خداوند با فروتنی متعال شد!

خداوند با فروتنی متعال شد!

خانه | Miracles | خداوند با فروتنی متعال شد!

امروز، من می خواهم خدا را جلال دهم، به خاطر کاری که او برای تو و من انجام می دهد! این باورنکردنی است که خدا چه کرده است!

 بنابراین، از تو دعوت می‌ کنم که این قسمت باشکوه را که در کتاب مقدس،  فیلیپیان، فصل 2، آیه های 5 تا 11، آمده است، بخوانی و تأمل کنی و بگذاری روح خدا تو را سیراب کند:

«شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که مسیح داشت. او با اینکه ماهیت خدایی داشت، اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند؛ بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد، و شبیه انسان ها شد؛ و حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت، تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار، بر روی صلیب اعدام شود. به همین جهت، خدا او را بی نهایت سرافراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است، تا به نام “عیسی“، هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است، به زانو درآید، و برای جلال خدای پدر، همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است.»

این یک تصویر قدرتمند از شخصیت فروتن خداوند ما عیسی و محبتی است که او با تسلیم شدن بر روی صلیب، ​​برای نجات مان به ما نشان داد…

متشکرم، عیسی!

یکی از همراهان ما نوشته است: «از پیام های روزانه شما ممنونم که از این طریق، خداوند به من استقامت و تواضع نشان داده است تا متوجه شوم که از طریق او همه چیز ممکن است. من یاد گرفته ام که نگرانی هایم را کنار بگذارم و به خدا اجازه بدهم که مرا هدایت کند. برکت خداوند ما عیسی مسیح با شما عزیزان باشد.»

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.