خداوند از لعنت ها به خیریت برای تو استفاده می کند

خداوند از لعنت ها به خیریت برای تو استفاده می کند!

خانه | Miracles | خداوند از لعنت ها به خیریت برای تو استفاده می کند

خداوند از لعنت ها به خیریت برای تو استفاده می کند!

اخیرا از سمت شخصی مورد آزار قرار گرفتم.

او به من گفت هدف زندگیش نابود کردن منه!

البته که این من رو ناراحت کرد، اما به جای اینکه واکنش منفی ای نشان بدم، تصمیم گرفتم که اجازه بدم خداوند از آن برای خیریت من استفاده کنه! چطور؟

  • من این شخص رو برکت دادم. خداوند (در انجیل متی باب 5 شماره 44 ) ما رو تشویق میکنه تا برای کسانی که ما رو لعنت میکنن و به ما آزار می رسونن، برکت بطلبیم.

 و من برای او اینطور دعا کردم: ” خداوندا قلب او رو لمس کن، چرا که به تو نیاز داره.”

  • به کسانی که تحت جفا و آزار هستن فکر کردم و خودم رو بجای آنها گذاشتم و از خودم پرسیدم چطور میتونم تشویقشون کنم به لعن کنندگانشون برکت بفرستن، اگر خودم نتونم انجامش بدم! 

مورد حمله قرار گرفتن راحت نیست! اگر در چنین شرایطی هستی بدون آنکه در تو هست از آنکه در دنیاست عظیم تره! (اول یوحنا 4 شماره 4 را بخوان).

  • تصمیم گرفتم امروز در موردش برای تو بنویسم تا تشویقت کنم… این هم یک راهی است که خدا از طریقش، اون شرایط رو برای من به برکت تبدیل می کنه! 

شخصی من رو آزار داد و در عوض من افراد زیادی رو برکت دادم. مطمئنا این چیزی نبود که شریر حتی فکرش رو هم می کرد، اتفاق بیفته!

امروز از تو دعوت می کنم تا سهمت رو انجام بدی و از خداوند بخوای اونچه رو که برای لعنت تو صادر شده؛ به خیریت تو تبدیل کنه. چرا که از یک چیز مطمئنی: خداوند بهترین ها رو برای تو می خواد.

خداوند قادر است تا آنچه که برای لعنت و ضرر تو آمده به برکت تبدیل کنه.

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.