خداوند اجازه نمیده خارج از ظرفیت و تواناییت، وسوسه بشی!

2

خانه | Miracles | خداوند اجازه نمیده خارج از ظرفیت و تواناییت، وسوسه بشی!

 “هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد. و خدا امین است؛ او اجازه نمی دهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم می سازد تا تاب تحملش را داشته باشید.” 

 رساله اول قرنتیان باب ۱۰ شماره ۱۳ (از ترجمه هزاره نو کتاب مقدس)

دوست عزیز؛

شاید امروز در فشاری قرار داری که فکر میکنی خارج از توان تو هست..

شاید در شرایطی قرار داری که پاک زندگی کردن بنظر سخت میاد..

شاید از طرف خانواده و اطرافیان تحت فشار قرار داری..

یا شاید در ضعفی هستی و وسوسه به سراغت میاد..

و یا رفتارها و عادت هایی که ترک اونها برات سخته..

به هر صورت، در این آیه یک وعده وجود داره: 

خدا امین است و اجازه نمی دهد بیش از توان خود آزموده شوید بلکه راه گریزی نیز فراهم می سازد.”

وعده ای که نه یک انسان بلکه خدای جهان آفرین به تو داده..!

  • به این وعده ایمان داشته باش.
  • خداوند به تو قوت میده..
  • خداوند تو رو از وسوسه ها رهایی خواهد داد! 

 با من دعا کن:

“خداوندم، ایمان دارم که تو اجازه نمیدی خارج از ظرفیتم وسوسه بشم. کلام تو حقیقته و تو به وعده های خود امین هستی. مهم نیست چه چیزی سر راه من قرار گیرد، اعلام میکنم که در همه چیز به تو و وعده های تو اعتماد دارم! آمین.”

 خداوند اجازه نمیده خارج از ظرفیت و تواناییت، وسوسه بشی!

این روز اول این طرح بود. اگر می خواهید هر روز یک ایمیل دلگرم کننده در صندوق ورودی ایمیل خود دریافت کنید، از شما دعوت می کنیم در برنامه “هر روز یک معجزه” مشترک شوید. 

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.