خداوند، شخص تو را دوست دارد!

خداوند، شخص تو را دوست دارد!

خانه | Miracles | خداوند، شخص تو را دوست دارد!

شاید قبلاً متقاعد شده باشی که خدا سرشار از عشق است و همه اطرافیان تو را دوست دارد…

اما باور داری که او همچنین، تو را بیش از هر چیز دوست دارد؟ یک دوره کامل در زندگی ام بود که شک داشتم خدا بیش از هر چیز مرا دوست دارد. فکر می کردم باید عشق او را به دست بیاورم.

 کتاب مقدس، در متی، باب 10، آیه های 29 تا 31، می گوید: «آیا دو گنجشک به یک سکه مسی فروخته نمی شود؟ و هیچ یک از آنها بدون اراده پدر شما بر زمین نمی افتد. اما موهای سر شما همه شمرده شده است. پس نترسید؛ ارزش شما از بسیاری گنجشک ها بیشتر است.»

خدا حواسش به مرگ و زندگی گنجشک ها است، اما مهم تر از آن، این است که… او تعداد موهای سر تو را می داند!

در واقع، او همه چیز را در مورد تو می داند … افکار تو، رویاهایت، نبردهای تو و پیروزی هایت.

خدا هر لحظه با توست او دائماً در کنار توست و از تو مراقبت می کند.

او هر روز به هزاران روش مختلف عشق خود را نسبت به تو نشان می دهد.

خدا آنقدر تو را دوست دارد که تا آنجا پیش رفت که جانش را برای تو، بله، برای شخص تو فدا کرد! آیا این باعث نمی شود که تو بخواهی فریاد بزنی و او را ستایش کنی؟

در این ستایش به من بپیوند:

«خداوندا، تو خیلی عظیمی، خیلی عالی هستی! عشق تو به من هدیه و برکت روزانه است. و به من قدرت و شجاعت زیادی می دهد. از تو برای همه کارهایی که در زندگی ام انجام می دهی سپاسگزارم. ممنون که شخص مرا دوست داری! در نام تو دعا کردم، آمین.»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.