خداوند، در کنارِ تو ایستاده!

خداوند، در کنارِ تو ایستاده!

خانه | Miracles | خداوند، در کنارِ تو ایستاده!

دوست عزیزم،

خداوند هر لحظه ازت دعوت می کنه که در خوشی ها و ناخوشی هایِ زندگی کنارش بایستی و نگاهت همواره به او باشه، درست مثلِ فرزندی که در کنار پدر و مادرش بیشترین امنیتِ دنیا رو داره.

اگه زمانی که خدا صدات می زنه، تو هم به دعوت خداوند پاسخ مثبت بدی، نه تنها حضورِ او رو هر لحظه در کنارت لمس می کنی، بلکه در موقعیت های بسیار حساس، حضورِ گرمِ او بالاترین دلگرمی برای تو خواهد بود. خداوند این امنیتِ خاطر رو بهت میده که در هیچ جایی ترسان و لرزان و ناامید نباشی، چون او با تو و در درونِ توست.

در کتابِ رومیان، ۸ : ۱۳، خداوند دقیقن همین وعده رو از زبانِ پولسِ رسول برای تو داره و اینطور میگه:

“پس در مقابل تمام این چیزهای عالی، چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست، کیست که بتواند به ضد ما باشد؟”

حالا تو به من بگو؟

وقتی خداوند می خواد  با تو باشه و هر لحظه در کنارِ تو بایسته، چه اهمیتی داره اگه دنیا، رو به روی تو بایسته و بخواد با تو ضِدّیت کنه، چون تو در نهایت پیروزِ این میدان هستی. وقتی که آفریننده یِ این دنیا هر لحظه در کنارِ تو ایستاده و صدات رو می شنوه که تو رو بلند کنه، پس چرا در سختی هایِ زندگی دوباره بی تاب و نگران میشی؟

 می دونی شکوهِ قضیه کجاست؟

اینکه وقتی خدا با تو باشه، تو اکثریت خواهی بود، حتا اگه تنها به نظر برسی.

دوست عزیزم،

بیا امروز با هم نگاهی به کتابِ مقدس بندازیم و ببینیم، زمان هایی که خداوند در کنارِ فرزندانش ایستاده بود، چه اتفاقاتی افتاد:

* موسا: کتابِ خروج، ۱۴، اشاره می کنه به اینکه موسا از تمامِ لشکریانِ مصریِ فرعون که در دریایِ سرخ به دنبالِ او بودن، قوی تر بود. چون موسا خدایی رو داشت که پیروزیش از قبل اعلام شده بود و همه ی اونها رو در دریایِ سرخ غرق کرد.

* یوشَع: کتابِ یوشَع، ۶، اشاره می کنه به اینکه وقتی کاهنان‌ شیپورها رو با صدای‌ مُمتد و بلند پشتِ دیوارِ اریحا می نواختن و یوشع‌ به‌ افرادش‌ دستور داد که: “با صدای‌ بلند فریاد برآورید، زیرا خداوند این شهر را به‌ ما تسلیم‌ کرده‌ است.”

پس یوشعی که خدا با او بود و به صدای خداوند بله گفته بود، سقوطِ دیوارِ اریحا رو دید و تونست سرزمینِ موعود رو فتح کنه.‌

* جِدعون: کتابِ داوران، ۶، اشاره می کنه به اینکه خداوند دشمنانِ قومِ بنی اسرائیل، یعنی مـِدیانی ها و عَمالیقی ها و قَبایلِ همسایه رو که به این قوم هجوم آورده بودن، اونها رو به زیرِ یُوغِ خودشون کشیده و اموالشون رو غارت کرده بودن، همگی اونها رو به دست جِدعون سرنگون ساخت. چون خدایِ جِدعون با او بود.

* دِبورَه: کتاب داوران، ۴، اشاره می کنه به زنی به اسم دِبورَه که خداوند او رو بر جنگ آورانِ زمانِ خودش پیروز کرد و کشورش به مدت ۴۰ سال در صلح زندگی کرد.

* داوود: کتابِ اولِ سموئیل، ۱۷، اشاره می کنه به داوود که نوجوانی با جُثّه یِ کوچک بود و در امور جنگی هم بسیار بی تجربه بود. اما او در مقابلِ جُلیاتِ فلسطینی که غول پیکرِ ۳ متری  بود و فقط زرهِ تنِ او ۵۷ کیلو و سرِ نیزه یِ آهنیِ او ۷کیلوگرم وزن داشت، تونست با چند تکه سنگ و چیزی شبیه تیر و کمان بایسته و اون رو از پا دربیاره و بُکشه. چون خداوندِ لشکرها با داوود بود.

* تو: امروز نوبتِ توئه. آیا آماده هستی که خداوند در زمان هایی که تحتِ فشار، ظلم و ناعدالتی قرار گرفتی و احساسِ تنهایی می کنی، تو رو هم پیروز کنه؟ به دعوتِ پدرت که سردارِ لشکر هاست، بله میگی؟؟

دوست عزیزم،

ازت می خوام، از امروز به بعد با هوشیاریِ تمام در زندگیت قدم برداری؛ چون شِیطان که پدر دروغگویانه و دشمنِ روح و جان توست، در برابرِ تو ایستاده و هر لحظه تلاش می کنه که بهت بگه:

تو همیشه تنها بودی و هستی چون خدا به فکرِ تو، زندگیِ تو و چالش هایِ تو نیست. به وضعیت خودت نگاه کن که در چه بدبختی و چالش هایی داری دست و پا میزنی؟

در واقع شِیطان تمامِ تلاشش رو می کنه تا تو به حضورِ خداوند و عشقی که بهت داره، شک کنی.

جالبه بدونی که او با گذشته ی تو به تو حمله می کنه و باعث میشه تو هر لحظه احساسِ گناه داشته باشی.

اما تو می تونی از اسلحه یِ کلامی که خداوند بهت داده، استفاده کنی و با اقتداری که داری بهش یادآوری کنی که خداوند به تو این وعده ها رو داده و میگه:

“فرزندم،

عزیزتر از جانم، من همیشه با تو و در کنارِ تو  می ایستم.  اگه کسی حتا فکرِ آزار و اذیتِ  تو رو داشته باشه، چشم هایِ من رو لمس کرده، پس هیچ وقت نترس و برای هیچ چیز نگران نشو؛

چون من تو رو در سختی ها و چالش ها با سایه ی دستِ راستم در امنیتِ خودم می پوشونم. پس ایمان داشته باش که هیچ چیز و هیچ کس در زندگی، تو رو متوقف نکرده و نخواهد کرد.

من به خاطرِ پسرم عیسایِ مسیح که تو رو بسیار دوست می داشت و زندگیش رو در راهِ تو داد، تو رو در تمامِ آزمایش های زندگی پیروز و سربلند می کنم.”

آمین!

اگه در زندگی کوچکترین شَکی احساس کردی، بلند اعلام کن:

 من + خدا، خدا + من، بر همه ی اکثریت پیروز هستیم.

بله، درسته تو با پدرِ آسمانیت یک هستی و او که سردارِ لشکرهاست بر همه چیز و همه کس پیروزِ. پس تو هم پیروز هستی حتا اگه در ظاهر هم تنها باشی، این رو مطمئن باش که بر اکثریت پیروز هستی!

حالا چشمات رو ببند و این جمله رو با خودت تصور کن و بگو:

“پدر که سردارِ لشکر هاست، هر لحظه با من و در کنارِ من تا ابد ایستاده! “

آمین!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.