خداوند، به وعده های خود عمل می کند!

خداوند، به وعده های خود عمل می کند!

خانه | Miracles | خداوند، به وعده های خود عمل می کند!

در کتاب مقدس، پیدایش باب 1،  آیه های 11 تا 12 آمده: سپس خدا فرمود: “«زمین همه نوع گیاه برویاند، گیاهانی که میوه بیاورند» و چنین شد. پس زمین، همه نوع گیاه رویانید و خدا از دیدن آنچه انجام شده بود، خشنود شد.”

از آنجا که خدا این دستور را داده است، به عبارت دیگر، از زمان ایجاد جهان، زمین هرگز از تولید گیاهان، بذرها و سبزه ها دست برنداشته است. در حقیقت، هر جایی  که دست بشر به آن نمی رسد، عناصر طبیعی بر آن مسلط هستند. طبیعت دوباره خود را نشان داده و اثبات می کند. حتی بیش از آن! گروهی از عناصر تشکیل دهنده جهان ما، به اطاعت از دستور الهی ادامه می دهند. این کلام، توسط کسی که همه چیز به او تعلق دارد صادر شده است!

 دوست عزیز، اگر تو هماهنگ با صدای خداوند قدم برداری، می توانی مطمئن باشی که:

تو متبارک و پر از روح حیات او هستی. من معتقدم که شاهد جلال، لطف و قدرت خداوند خواهی بود! به شک های درونت گوش نده؛ در را به روی ترس ببند. تو در حال تجربه ی تحقق وعده های او، برای خودت هستی! 

لطفا به شهادت یک دوست عزیز توجه کن: «خدا یک دید کاملاً جدید و عمیق به من داده، که می توانم به طور کلی درکی عظیم از دنیای اطرافم و زندگی ام، داشته باشم. او به من نشان داد که واقعاً چقدر جای شکرگزاری وجود دارد، که خداوند برای هر کسی هدفی دارد، او امین به وعده هایش است و زندگی هر کسی به واسطه ی او ارزشمند است! پیام‌ های “هر روز، یک معجزه” به من قوت می‌ دهند تا هر روز را با نگاهی نو شروع کنم!» 

دوست من! به یاد داشته باش که، خداوند به وعده های خود در مورد تو عمل می کند! 

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.