خداوند، برای توست

خداوند، برای توست

خانه | Miracles | خداوند، برای توست

خداوند، برای توست

این چیزها را به شما گفتم، تا در من آرامش داشته باشید. در این جهان، دچار دردسر خواهی شد. اما دلگرم باش! زیرا که، من بر جهان غلبه کردم. (انجیل یوحنا، باب ۱۶، آیه ۳۳)

وقتی می فهمید، خدا با شماست، هیچ چیز نمی تواند مانع شما شود.

ھنگامی که  به سوی تحقق رویای خدا، برای زندگی خود حرکت می کنید، با موانع، جنگ و رنج، روبرو خواهید شد، اما هیچ چیز نمی تواند مانع حرکت شما باشد و شما را متوقف کند.

با یاری خدا، می توانید بر هر سختی و مانعی غلبه کنید، مهم نیست که آن مشکل، چیست.

انتظار نداشته باشید که همه چیز آسان باشد، بلکه به یاد او باشید که او گفت: دل خوش باشید، من بر جھان غلبه کرده ام. پس نگاهت، فقط به او باشد.

لطفا” به خودت یادآوری کن:  با عیسی همه چیز ممکن است. با او، موفق خواهم شد. با او از این آزمایش عبور خواهم کرد. با او پیروز هستم.

دوست من، از شما دعوت می کنم که با من دعا کنید: “خداوند عیسی مسیح، تو بر جهان، غلبه کرده ای. هیچ چیز نمی تواند مرا متوقف کند، زیرا من دنبال تو هستم. امروز دل خوش و شاد هستم. با تو من پیروزم. به نام تو، آمین.”

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.