خدا، خداست و تغییر نکرده!

خدا، خداست و تغییر نکرده!

خانه | Miracles | خدا، خداست و تغییر نکرده!

یکی از کشیشان همکارم یک بار گفت: “طرح بزرگ خدا در همه ی کارهایش، تجلی دهنده ی جلال اوست.”

دوست من! آیا دوران سخت و دردناکی را پشت سر می گذاری؟

امروز می خواهم تو را تشویق کنم. من معتقدم که خداوند جلال خود را از طریق شرایط و مشکلات فعلی تو آشکار خواهد کرد.

برای این که ببینی خدا طوفان را آرام می کند، اول باید طوفانی رخ دهد. برای تماشای این که، او یک کوه را هموار می کند، ابتدا باید کوهی در پیش رو باشد. بله، برای دیدن خداوند که جلال خود را آشکار می کند، گذر از یک موقعیت ناامید کننده اغلب باید ابتدا اتفاق بیفتد.

دوست خوبم! شهامت داشته باش …خداوند است که می تواند بدی را به خوبی تبدیل کند و از هر موقعیتی، حاصلی نیکو به بار بیاورد. حتی زمانی که با طرد شدن، از دست دادن یکی از عزیزان، فقر، بیماری، سخنان نفرت انگیز، یا ترک کامل اطرافیان مواجه می شوی… خدا می تواند از سخت ترین شرایط، پیروزی را به ارمغان بیاورد.

کتاب مقدس، تثنیه، فصل 5، آیه ی 24، می گوید: «و گفتند: امروز خداوند، خدای مان جلال و عظمت اش را به ما نشان داده است، ما حتی صدایش را از درون آتش شنیدیم….»

در این قسمت، موسی به قوم بنی اسرائیل خطاب می کند و آن چه را که خداوند انجام داده و گفته است، یادآوری می کند.

دوست من! به خودت یادآوری کن که خدا، همان خداست و تغییر نکرده…! اگر او جلال خود را در گذشته از طریق: دادن رستگاری، حیات جاودان و زندگی جدید در او، به تو نشان داده، پس به خودت اطمینان بده که امروز و در روزهای آینده دوباره این کار را انجام خواهد داد.

بله، خدا هنوز با توست. تو تنها نیستی و هرگز نخواهی بود!

امروز از تو دعوت می کنم با این شهادت همراه شوی: «من شروع کردم به خواندن “هر روز، یک معجزه”. از زمانی که خدا را در زندگی ام پیدا کردم، همه چیز سر جای خود قرار گرفت، معتقدم در زندگی ام کمتر دعوا و کشمکش وجود دارد، مسیری در پیش دارم و آینده ی زیبایی را برای خود و خانواده ام می بینم. از سخنان حکیمانه ی شما متشکرم.»

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.