ثمرات دعا

ثمرات دعا

خانه | Miracles | ثمرات دعا

ثمرات دعا

 «پس نزد یکدیگر به گناهانِ خود اعتراف نمایید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعایِ صادقانه ی مرد درستکار، قدرت و تاثیر شگفت انگیز دارد.»

کتاب یعقوب باب ۵ شماره ۱۶ (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

خدا از ما میخواد تا خطاها و گناهانمون رو نزد همدیگر اعتراف کنیم.

 این به آسونی گفتنش نیست.. اما برکت عظیمی رو برای ما در پی داره.

همچنین خدا ما رو دعوت میکنه تا برای هم دعا کنیم.

خداوند وعده میده؛

 که اگر در فروتنی و ایمان به حضورش بریم و باهاش صحبت کنیم..

 به ما پاسخ میده..

او به ما وعده ی شفا رو داده!

زمانی که شخصی پارسا دعا کنه، دعای او با قدرت زیادی عمل میکنه.

امروز دعوتت میکنم تا وقت بزاری و برای دیگران دعا کنی.

تو میتونی امروز کار عظیمی رو در زندگی دیگران انجام بدی…

و دنیای اونها رو با کلامت تغییر بدی!

دعای شخص پارسا با قدرت بسیار عمل می کند!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.