تو نور جهان هستی!

تو نور جهان هستی!

خانه | Miracles | تو نور جهان هستی!

عیسی نگاه و توجه خاصی به تو دارد. او نه تنها تو را فردی کم اهمیت نمی بیند، بلکه در نگاه او بسیار با ارزش هستی. همانطور که در کتاب مقدس، متی باب 5، آیه ی 14 می گوید: « شما نور جهان می باشید، شما همچون شهری هستید که بر تپه ای بنا شده و در شب می درخشد و همه آن را می بینند.»

طبق متی باب 5، آیه ی 15، عیسی  تو را لایق و نمایانگر نور خود بر روی زمین می داند! تا  از طریق تو نورش را بر دیگران تابان کند. مانند چراغی در تاریکی…

عیسی  به تو اعتماد دارد و به همین خاطر این ماموریت را به تو واگذار کرده است تا  نور جهان باشی.  در درون  تو این استعداد و توانایی وجود دارد تا برای خداوند بدرخشی و تاثیرگذار باشی و کسانی را که نیاز دارند به سمت مسیح هدایت و رهبری کنی!

دوست من! مطمئن باش، عیسی توسط نوری که در تو قرار داده است، این قدرت را به تو می دهد، تا بروی و شهادت بدهی!

همانطور که در متی باب 5، آیه ی 16 آمده است: « پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا کارهای نیک شما را دیده، پدر آسمانی تان را تمجید کنند.»

دوست خوبم! همانطور که نورعیسی  بر تو تابید، تو نیز نور او را بر جهان تابان کن!

دعا می کنم در حالی که به این سرود ستایشی گوش می دهی نور خداوند تمامی وجود تو را در بر بگیرید.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.