تو نهری از آب زنده هستی!

تو نهری از آب زنده هستی!

خانه | Miracles | تو نهری از آب زنده هستی!

در کتاب مقدس؛ مزمور 23، آیه ی 2، آمده است: « در مرتع های سرسبز مرا می خواباند، به سوی آب های آرام هدایتم می کند.»

در اینجا آب های آرام، نشان دهنده ی روح القدس است.

لطفا به غلاطیان؛ باب 5، آیه ی 22، مراجعه کن. روح القدس یکی از سه شخصیت تثلیث است که به تو شادی، محبت، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکویی و وفاداری را می بخشد.

در پیدایش جهان، روح خداوند سطح آب ها را فراگرفته بود.

در کتاب پیدایش؛ باب 1، آیه ی 2، اینطور می خوانیم: «زمین، خالی و بدون شکل بود، و روح خدا روی توده های تاریک بخار حرکت می کرد.»

عیسی مسیح در انجیل یوحنا؛ باب 7، آیه های 37 تا 39، هم آشکارا روح القدس را به آب تشبیه می کند:

«روز آخر که مهم ترین روز عید بود، عیسی با صدای بلند به مردم فرمود: “هر که تشنه است، نزد من بیاید و بنوشد. چنان که کتاب آسمانی می فرماید، هر که به من ایمان بیاورد، از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد.” منظور عیسی از نهرهای آب زنده، همان روح القدس بود که به کسانی داده می شود که به عیسی ایمان آورند. ولی روح القدس هنوز به کسی عطا نشده بود، چون عیسی هنوز به جلال خود در آسمان بازنگشته بود.»

دوست عزیز! عیسی شبان توست و می خواهد تو را به نزد آب های آرامی هدایت و رهبری کند تا از روح القدس پر شده و از این طریق جلال خداوند در زندگی تو آشکار شود. خداوند می خواهد تو را احیا کند تا سرشار از شادی و آرامش و برکت شوی و دیگران را نیز برکت دهی. درست مثل نهری که از درون تو جاری شده باشد!

در اعمال رسولان؛ باب 3، آیه های 19 و 20، اینطور آمده است: «پس، توبه کنید، از گناهانتان دست بکشید و به سوی خدا بازگردید تا گناهانتان پاک شود و دوران آسودگی و خرمی از جانب خداوند فرا برسد. و بار دیگر عیسی را، که همانا مسیح شماست، باز بفرستد.»

دوست خوبم! امروز این آیه را بر زندگی تو اعلام می کنم و درک عمیقی از آن را برای تو می طلبم.

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.