تو نقشه خداوند هستی!

تو نقشه خداوند هستی!

خانه | Miracles | تو نقشه خداوند هستی!

آیا می دانستی که خدا، پدر آسمانی تو، همه نقشه ها را طراحی و اجرا می کند؟  طبق فرهنگ لغت، یک طرح، عبارت است از، «یک پروژه خاص یا هدفی مشخص که شخص قصد انجام آن را دارد.»

من ایمان دارم که تو نقشه خداوند هستی، او به تمام کارهایی که باید در زندگی تو به کار گرفته شود تا به هدفش برسد فکر می کند. ممکن است بپرسی که هدف او چیست؟

نقشه صلح! برنامه های پیروزمندانه! خوشبختی!

 همانطور که در کتاب مقدس، ارمیا باب 29، آیه ی 11 می گوید: «خواست و ارادهٔ من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و كسی به‌جز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهم به شما اميد و آيندهٔ خوبی ببخشم.»

دوست من! خدا پدر خوبی است و برنامه هایش نیز برای تو نیکوست. شاید بگویی، «فکر نمی‌کنم خدا برنامه‌های خوبی برای من داشته باشد. خدا مرا فراموش کرده است.»

اما خدا تو را کاملا می شناسد. او تردیدها و ترس‌هایت را می داند و اشک‌های تو را می بیند. 

همانطور که در مزمور 139، آیه های 1 و 2 آمده است: «ای خداوند، تو مرا آزموده و شناخته‌ای. تو از نشستن و برخاستن من آگاهی. فکرهای من از تو پوشيده نيست.»

آیا او تو را شایسته نمی داند؟ یا گفته: هیچ کار خوبی از عهده تو بر نمی آید! و تو را رها کرده؟ نه! خدا هیچ وقت ناامید نمی شود. وقتی زمان آن برسد او دست از تلاش بر نمی دارد!

نقشه خداوند این است که تو را به فردی تبدیل کند که همیشه انتظار داشت باشی و این کار را به سرانجام خواهد رساند! او تو را آفرید تا جلالش را از طریق تو آشکار کند و عدالتش را نمایان کند و محبتش را از طریق تو به اطرافیانت نشان دهد. او تو را با دقت انتخاب کرد و فراخواند.

اجازه نده، شک، تو را متوقف کند و سرعت تو را کاهش دهد یا تو را محدود کند.

 دوست خوبم! تو فرزند خدا هستی و نقشه های او برای تو به نتیجه خواهند رسید!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.