تو مرکز محبت خدا هستی

تو مرکز محبت خدا هستی!

خانه | Miracles | تو مرکز محبت خدا هستی

تو مرکز محبت خدا هستی!

امروز خداوند رحمت، در جستجوی ارتباط عمیق تر با تو هست.

به کتاب حزقیال باب 34 – آیه 16 رجوع کن:

عیسی هرگز از صحبت کردن با تو، صدا زدن یا کوبیدن در قلب تو خسته نمی شود زیرا بیش از هر چیز، او می خواهد” که تو تا همیشه برای او باشی. این آرزویش است.

بله، او می خواهد زندگی تو را تغییر دهد. روحت را لمس کند؛ و تو را قوی سازد. متصل به خودش تا در او لنگر

 بیندازی.

امروز ازت دعوت می کنم که اجازه دهی خدایی که به دنبال توست تو را پیدا کند

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.