تو فرزند سرافرازی هستی!

تو فرزند سرافرازی هستی!

خانه | Miracles | تو فرزند سرافرازی هستی!

آیا تا به حال احساس کم ارزشی یا طرد شدن کردی؟

در کتاب مقدس می توانیم داستان بارتیمائوس، مرد نابینایی که توسط عیسی شفا یافت، را بخوانیم. بارتیمائوس در ترجمه واژه به واژه به معنای «پسر لایق و سرافراز» است، اما زندگی او پر از افتخار نبود. او در دورانی نابینا به دنیا آمد که نابینا بودن بسیار دشوار بود. بارتیمائوس عمر خود را با گدایی کردن گذراند و منتظر سخاوت عابران پیاده بود.

اما یک برخورد ساده با عیسی مسیح، برای بیدار شدن ایمان او کافی بود! در آنجا عیسی علاوه بر تشویق و شفای نابینایی اش، آبروی او را هم بازگرداند. بارتیمائوس در یک لحظه، برکت پرشتاب خداوند را تجربه کرد.

مانند او، ما هم پسران و دختران سرافرازی هستیم، حتی اگر زندگی یا رفتار ما اغلب آنچنان لایق احترام هم نبوده باشد. اما همانند بارتیمائوس، خدا می آید تا ما را از زمین بلند بکند تا در میان بزرگان بنشاند.

ما هم می توانیم این افتخاری را که خداوند به ما عطا می کند را با اطرافیانمان تقسیم کنیم.

ما هم میتوانیم با احترام گذاشتن، تحسین کردن و پذیرفتن دیگران، آنها را بلند کنیم.

امروز، تو این فرصت را داری که آنچه کتاب مقدس در رساله به افسسیان باب 4 آیه 29 تعلیم می ده به کار ببری:

‘دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان به‌تمامی برای بنای دیگران به کار آید و نیازی را برآورده، شنوندگان را فیض رساند. ‘ 

بنابراین یکی دیگر از کلیدهای تجربه تسریع دریافت برکات الهی، تکریم دیگران است! من تو را تشویق می کنم که از امروز شروع به استفاده از این کلید بکنید.

دوستی از عزیزان همراه ما رو به کلام تشویق آمیزی برکت دادند که با شما به اشتراک میزارم:

می طلبم از حضور پر برکت پدر آسمانی برای همه دریافت کنندگان ایمیلهای این برنامه که در همین لحظه معجزات عظیم خداوند و برکات مالی فراوان و شفا و سلامتی کامل از سرتاپا و شفای رابطه ها، همراه با شادی و سلامتی برکت، عشق، محبت، شالوم و شادی خداوند همدلی و خیرخواهی به فراوانی بر همه اعضای این برنامه و همه مردم ایران و همه مردم جهان برقرار باشد و بماند در نام عزیز عیسی مسیح با شکرو سپاس آمین

مشاهده مطالب بیشتر

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.