تو فراتر از یک فاتح هستی!

تو فراتر از یک فاتح هستی!

خانه | Miracles | تو فراتر از یک فاتح هستی!

تو فراتر از یک فاتح هستی!

امروز، این را باور دارم و در زندگی تو اعلام می کنم: تو فراتر از یک فاتح هستی!

در رومیان باب 8، آیه 37 آمده است: ‘، در همۀ این امور ما برتر از پیروزمندانیم، به واسطۀ او که ما را محبت کرد

دوست عزیز! امروز می خواهم یک پیام دلگرم کننده را با تو در میان بگذارم… اگر در زندگی ات هر اتفاقی بیفتد تو پیروز هستی،

  • حتی اگر خبر بدی به تو برسد، تو فراتر از یک پیروز هستی 
  • حتی اگر شکست بزرگی را در کار خود تجربه کنی، برتر از یک پیروز هستی 
  • حتی اگر مسائل پیش بینی نشده باعث شود کنترل یا صبرت را از دست بدهی، بیشتر از یک پیروز هستی
  • حتی اگر در هر لحظه احساس کنی تنها هستی، زمین خورده ای و دلسرد شده ای، بالاتر از یک برنده هستی و خواهی بود

می پرسی چرا؟

زیرا پیروزی تو به خودت بستگی ندارد، این پیروزی در حال حاضر توسط کسی که تو را دوست داشت و هنوز هم دارد خریداری شده است.

مسیح تو، عیسی، قادر است بدی ها را به خوبی تبدیل کند. او قادر است در میان میدان نبرد آرامشی الهی به تو بدهد.

امروز پیروزی تو، تنها و تنها در خداوند است!

مشاهده مطالب بیشتر

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.